Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnökségének nyilatkozata

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnökségének nyilatkozata


Chronological Thread 
  • From: Eötvös Loránd Fizikai Társulat <elft AT elft.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnökségének nyilatkozata
  • Date: Thu, 13 Jun 2019 10:31:27 +0200
  • Authentication-results: iprev=notverified ip=86.59.198.90; spf=notverified client-ip=86.59.198.90 smtp.mailfrom=elft AT elft.hu; dkim=notverified (), header.i=; dmarc=notverified
  • Authentication-results: iprev=notverified ip=84.2.227.138; spf=notverified client-ip=84.2.227.138 smtp.mailfrom=elft AT elft.hu; dkim=notverified (), header.i=; dmarc=notverified
  • Organization: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnökségének nyilatkozata

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat mint a fizikai és hozzá kapcsolódó
tudományok területén működő kutatóknak, tanároknak és a fizika alkalmazásával
foglalkozóknak a tudományos, szakmai egyesülete, és mint az 1891-ben Eötvös
Loránd által alapított Mathematikai és Physikai Társulat egyik szellemi
jogutódja a mai napon tartott elnökségi ülésén az alábbi nyilatkozatot
fogadta el.

A Társulat Elnöksége sajnálattal állapítja meg, hogy az akadémiai
kutatóhálózat körül kialakult bizonytalanság árt a magyar tudományosságnak,
és ezért az ügynek a tudományosság szempontjait és a társadalmi elvárásokat
is figyelembe vevő mielőbbi lezárását kéri. A kutatóhálózat átszervezésére
irányuló törvényalkotással kapcsolatban a Társulat Elnöksége kifejezi
elvárását: egyrészt az intézethálózat irányítása olyan, hosszú távon
kiszámítható rendszerben történjen, amelynek megfelelő, a kutatók szakmai
önállóságát tiszteletben tartó modell az Európai Unió valamelyik államában
már évek óta bizonyította működőképességét és hatékonyságát, másrészt az
alapkutatás és az alkalmazott kutatás állami finanszírozása ‒ GDP-arányosan
véve ‒ néhány éven belül tervezett módon érje el az Európai Unió átlagának
megfelelő értéket.

Budapest, 2019. június 12.

Az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat Elnöksége

  • [Fizinfo] Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnökségének nyilatkozata, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 06/13/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page