Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Emlékeztető: EK MFA szeminárium, május 29, szerda

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Emlékeztető: EK MFA szeminárium, május 29, szerda


Chronological Thread 
  • From: Horváth Zsolt Endre <horvath.zsolt.endre AT energia.mta.hu>
  • To: energiausers AT lists.energia.mta.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu, wignerusers AT wigner.mta.hu
  • Subject: [Fizinfo] Emlékeztető: EK MFA szeminárium, május 29, szerda
  • Date: Wed, 29 May 2019 08:19:31 +0200
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=energia.mta.hu

Kedves Kollégák!


Ez a szeminárium ma délelőtt lesz:


Május 29-én szerdán, a szokásos időben,  11 órakor az MFA tanácstermében (KFKI 26. épület 1. emelet) kerül sor
Márk Géza
A kétszínű lepke színeváltozásai

c. előadására.


Absztrakt:

Számos olyan lepkefaj esetén, ahol a szárny színét nem pigmentek, hanem fotonikus nanoarchitektúrák hozzák létre, a szárny fényvisszaverésének spektruma kismértékben megváltozik gőzök hatására. A változás reverzibilis: a lepkeszárnyat tiszta levegőbe helyezve az eredeti spektrum gyorsan visszaáll. Ez a spektrális változás szelektív: jellemző a lepkefajra és az adott gőzre is. A szeminárium során először röviden bemutatjuk, milyen nehézségeket kell leküzdeni, ha ezt a jelenséget mérni akarjuk. Azután számba vesszük azokat a fizikai mechanizmusokat, amelyek felelősek a spektrum megváltozásáért és megmutatjuk azt a modell rendszert, amellyel a kísérletekkel jól egyező módon reprodukálni tudtuk a spektrális változásokat. A legtöbb lepkefaj esetén csak a szárny -- főképp jeladásra szolgáló -- felső oldalán találunk fotonikus nanoarchitektúrákat, a szárny alsó -- általában rejtőzködésre szolgáló -- oldalát pigmentek színezik. Létezik azonban olyan különleges lepke, a Himalájában élő Albulina metallica, amely hímjének mindkét szárnyfelszínén fotonikus nanoarchitektúrák adják a színt. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok szerint a két oldalon nagyon hasonlóak ezek a nanostruktúrák, csak a méreteik különböznek, összhangban a két oldal eltérő színével. Ez a lepke tehát kiváló lehetőséget nyújtott számunkra a gőzök hatására bekövetkező spektrális változások részleteinek tanulmányozására. Az így nyert ismeretek technológiai szempontból is fontosak: elősegítik az optikai kiolvasású környezetbarát gőzérzékelő rendszerek működésének jobb megértését és ilyen eszközök tervezését.


A szemináriumon minden érdeklődőt szívesen látunk!

Horváth Zsolt Endre
Szeminárium koordinátor

--
Dr. Zsolt E. HORVÁTH
Institute for Technical Physics and Materials Science,
Centre for Energy Research
Hungarian Academy of Sciences
(MTA EK MFA)
Konkoly Thege Rd. 29-33, 1121 Budapest,
Mail: P.O.Box 49, H-1525 Budapest, Hungary
Phone: +36-1-392-2680, Fax: +36-1-392-2226
e-mail:horvath.zsolt.endre AT energia.mta.hu
  • [Fizinfo] Emlékeztető: EK MFA szeminárium, május 29, szerda, Horváth Zsolt Endre, 05/29/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page