Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PTE, Szeminárium, Major Balázs (ELI-ALPS), 05. 23.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PTE, Szeminárium, Major Balázs (ELI-ALPS), 05. 23.


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Tibai <tibai AT fizika.ttk.pte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PTE, Szeminárium, Major Balázs (ELI-ALPS), 05. 23.
  • Date: Mon, 20 May 2019 11:36:34 +1000

*PTE TTK Fizikai **Intézet** és a PAB meghívja*
*Major Balázs*
(ELI-ALPS)

Ultrarövid fényimpulzusok fókuszálás során bekövetkező fázis- és
polarizációváltozásai

*c. előadására*


PTE TTK E/417. előadó terem
2019. 05. 23. (Csütörtök) 13:00

Absztrakt:

Az alapkutatásban használt lézertechnológia fejlesztésének állandó célja,
hogy minél rövidebb fényimpulzusokat minél stabilabb és minél
reprodukálhatóbb módon lehessen előállítani. Manapság már elérhető az, hogy
a néhány optikai ciklusú elektromágneses impulzusok lövésről lövésre
gyakorlatilag azonos időbeli lefutásúak, melynek egyik fontos feltétele a
lézerek vivő-burkoló fázisának stabilitása. A legtöbb kísérlethez a
lézerimpulzusok fókuszálására van szükség. A fókuszálás során a
lézerimpulzusok jellemzői, például vivő-burkoló fázisa [1] vagy
polarizációja [2], megváltozhat. Mivel nagyon széles spektrumú
fényforrásokról van szó, ezen változások nem írhatók le a monokromatikus
fényre jellemző törvényszerűségekkel. Például a vivő-burkoló fázis például
nem a monokrimatikus fény fázisára jellemző Gouy-féle fázistolás szerint
változik a fókuszponton való áthaladás során, amit már több kutatócsoport
közvetett [3] és közvetlen [4] mérési módszerrel is megmutatott. Előadásom
során bemutatom milyen módon változhat ultrarövid lézerimpulzusok fázisa és
polarizációs állapota fókuszálás (vagy szabad terjedés során), ezeket a
változásokat milyen törvényszerűségek írják le.[1] M. A. Porras et al., Phys. Rev. A: At., Mol., Opt. Phys. 98, 063819
(2018)

[2] B. Major et al., J. Opt. Soc. Am. A 31.6, 1200–1205 (2014)

[3] B. Major et al., Appl. Opt. 54.36, 10717–10724 (2015)

[4] D. Hoff et al., Nature Physics 13, 947-951 (2017)


  • [Fizinfo] PTE, Szeminárium, Major Balázs (ELI-ALPS), 05. 23., Zoltan Tibai, 05/20/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page