Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Otvenedik Ortvay-verseny - ot plusz egy keres a fizikusokhoz

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Otvenedik Ortvay-verseny - ot plusz egy keres a fizikusokhoz


Chronological Thread 
  • From: Gyula Dávid <dgy4242 AT gmail.com>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Otvenedik Ortvay-verseny - ot plusz egy keres a fizikusokhoz
  • Date: Thu, 9 May 2019 23:35:29 +0200
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

Tisztelt kollégák!

A ma "Ortvay Rudolf Fizikai Feladatmegoldó Versenynek" nevezett
versenysorozatot 1970 őszén indította útnak - még ifjú oktatóként - Tichy
Géza és a közülünk már sajnos eltávozott Major János. A versenyen fizikával
foglalkozó egyetemi hallgatók és doktoranduszok indulhatnak, a szokásos
egyetemi anyagnál nagyobb kihívást jelentő, általában igen érdekes
feladatok megoldásával. (Néha előfordul, hogy lelkes, a fizikát szerető
középiskolások is elindulnak, olykor igen szép eredményt érve el.) A
kezdetben stencilezett, az egyetem faliújságjára kiakasztott feladatok ma
már az interneten (www.ortvay.elte.hu) jelennek meg, a magyar mellett angol
nyelven is, mert a verseny immár húsz éve nemzetközi, jelentős számú
külföldi résztvevővel.

A verseny idővel komoly rangot vívott ki, a doktori programokra vagy
külföldi ösztöndíjakra való jelentkezésnél nagy súllyal esiik latba az
Ortvayn elért helyezés vagy dícséret (melyet egy díszes oklevéllel
igazolunk, és némi pénzjutalommal is megtámogatunk - köszönet a
szponzoroknak!). A verseny egykori résztvevő közül ma sokan komoly
kutatóként dolgoznak magyar vagy külföldi egyetemeken, kutatóhelyeken.

A fent idézett dátumból következik, hogy idén, 2019 őszén következik az
Ötvenedik Ortvay Rudolf Fizikai Feladatmegoldó Verseny (2019. október 25. -
november 4.). A jeles jubileum alkalmából szeretnénk nagy propagandát
kifejteni, és minél több résztvevőt toborozni a világ minden tájáról.

1/ Első kérésem a kollégákhoz tehát az, hogy tanítványaik körében
népszerűsítsék a versenyt, hívják fel minél több hallgató figyelmét az
Ortvay-versenyen való részvételre. Sőt az ambiciózusabb hallgatók saját
feladat kitűzésével is megpróbálkozhatnak, mint már többször megesett - a
szervezők örömmel veszik az ilyen kezdeményezéseket.

2/ A kapcsolódó második kérés a kollégákhoz az, hogy kérjék meg ugyanerre,
a verseny ismertetésére és népszerűsítésére külföldi ismerőseiket,
kutatótársaikat is. Hiszen a fizika nemzetközi, és az angolul kiadott
feladatokkal a világ bármely táján tanuló fizikushallgatók egyforma
eséllyel foglalkozhatnak.

3/ Harmadik kérésünk természetesen az, hogy várjuk a kollégák által
beküldött, érdekesebbnél érdekesebb kitűzendő feladatokat az fizika bármely
területéről! Kérjük, hogy a feladatokat magyar és angol nyelven
megfogalmazva küldjék el az alábbi két címre: *dgy4242 AT gmail.com
<dgy4242 AT gmail.com>* és *cserti AT elte.hu <cserti AT elte.hu>*
(ha csak magyar szöveget küldenek, az sem baj, lefordítjuk, és az angol
szöveget egyeztetjük a szerzővel). Aki nem biztos benne, hogy kigondolt
feladata alkalmas az Ortvay-versenyen való kitűzésre, először csak a
feladat vázlatát, alapgondolatát küldje el, aztán az egyeztetés után
elkészítheti a végleges verziót.

4/ Negyedik kérésünk - mint minden évben - a feladatok kitűzőihez szól:
őket szoktuk felkérni, hogy a versenyre beérkező megoldásokat nézzék át, és
pontozzák le. Erre november folyamán kerül sor, hogy december elejére, az
eredményhirdetésre összesíthessük a pontszámokat, és odaítélhessük a
díjakat. Az idén december 5-én sorra kerülő eredményhirdetésen és a
megoldások megbeszélésén szeretettel látjuk a feladatok kitűzőit és minden
más érdeklődőt: oktatókat, kutatókat, diákokat és a fizika egyszerű
kedvelőit is.

5/ Ötödik kérdésük a jubileumhoz kapcsolódik, és rendhagyó. Kérjük azokat a
kollégákat, akik korábban már tűztek ki feladatokat az előző 49
Ortvay-verseny valamelyikén, írják meg nekünk, melyik volt a kedvenc saját
feladatuk (egy ember több feladatot is megnevezhet). Azok az azóta már
felnőtt kutatóvá vált egykori hallgatók, akik versenyzőként vettek részt
valamelyik Ortvay-versenyen, írják meg, melyik volt a kedvenc az általuk
megoldott feladatok közül. Az egykori feladatok felidézését segítheti, hogy
weblapunkon (ortvay.elte.hu) az összes verseny összes feladata elérhető pdf
formátumban.

Az így összegyűjtött kedvenc feladatok listáját és szövegét már az
ötvenedik Ortvay-verseny előtt megjelentetjük a weblapon, az ajánló nevének
megjelölésével. Reméljük, ezzel is minél több mai hallgatónak csinálunk
kedvet az érdekes fizikai feladatok tanulmányozásához, megoldásához,
esetleg kiötléséhez.

+1/ Extra kérésünk azokhoz a kollégákhoz szól, akik rendelkeznek
befolyással bizonyos pénzfolyamok áramlására: örömmel fogadjuk az
Ortvay-verseny szponzorálására, a helyezettek pénzjutalmának növelésére
vonatkozó felajánlásokat. Speciális díjak is kitűzhetők, pl. bizonyos
feladat legjobb megoldójának, vagy a legeredményesebb középiskolás
résztvevőnek stb (mindezekre már volt példa a korábbiakban).

Hasonló felhívást általában szeptemberben szoktunk kiadni, aztán októberben
egyesével énekeljük ki a feladatokat a potenciális kitűzőkből. Ezért írunk
most már májusban - így több idő lesz a feladatok összegyűjtésére és az
jubileumi Ortvay-versenyre való felkészülésre.

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy az ötvenedik évforduló alkalmával
gratuláljunk Tichy Gézának, a verseny alapítójának, és megköszönjük ezt a
kiváló ötletet.

Reméljük, méltó módon - sok érdekes feladattal, sok megoldóval és értékes
díjakkal - sikerül megünnepelnünk ennek a remek kezdeményezésnek a fél
évszázados jubileumát.

Az Ortvay-verseny mai szervezői
Dávid Gyula
Cserti József
Király Andrea
Varga Dezső
Koltai János
Vigh Máté


  • [Fizinfo] Otvenedik Ortvay-verseny - ot plusz egy keres a fizikusokhoz, Gyula Dávid, 05/09/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page