Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki hírek /Magyar kísérleti eredmény adta a végső indítékot a nagy hadronütköztető legújabb kísérletéhez

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki hírek /Magyar kísérleti eredmény adta a végső indítékot a nagy hadronütköztető legújabb kísérletéhez


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki hírek /Magyar kísérleti eredmény adta a végső indítékot a nagy hadronütköztető legújabb kísérletéhez
  • Date: Tue, 19 Mar 2019 20:38:49 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

2016-ban világhírként robbant be a sajtóba, hogy a debreceni MTA Atomki
kutatói Krasznahorkay Attila vezetésével új kísérleti eredményeket
publikáltak, amelyek egy eddig ismeretlen semleges részecske bevezetésével
voltak értelmezhetők:
Amerikai fizikusok szerint eddig ismeretlen erőt találtak az MTA Atomkiban
https://mta.hu/tudomany_hirei/amerikai-fizikusok-szerint-eddig-ismeretlen-erot-talaltak-az-mta-atomkiban-106519

A részecske tömege az elektrontömeg 34-szeresének adódott, és X(17)
részecskének nevezték el a szakirodalomban. Rögtön kapcsolatba is hozták a
sötét anyaggal, ami jelenlegi tudásunk szerint a világegyetem nagyobbik,
eddig ismeretlen részét alkotja, és aminek a megismerése jelenleg a fizika
egyik legnagyobb kihívását jelenti:
Has a Hungarian physics lab found a fifth force of nature?
https://www.nature.com/news/has-a-hungarian-physics-lab-found-a-fifth-force-of-nature-1.19957

Elméleti előrejelzések szerint több, az X(17)-hez hasonló tulajdonsággal
rendelkező részecske felfedezése várható. Ezek megismerésének az igénye adta
az ötletet a CERN legújabb kutatásához. A kísérletek elvégzéséhez szükséges
egy új detektorrendszer megépítése, amelyet FASER-nek (Forward Search
Experiment) neveztek el. Az új detektorrendszer kifejlesztését az indokolja,
hogy a CERN jelenleg működő nagy berendezései csak jóval nagyobb tömegű
részecskék kimutatására alkalmasak. Példaként említhető a Higgs-bozon,
amelynek tömege több mint 7000-szer nagyobb az X(17) tömegénél.

A FASER detektorrendszer kifejlesztése megkezdődött, az első adatgyűjtést
2021-23-ra tervezik a CERN hírportálján található bejelentés szerint:
FASER: CERN approves new experiment to look for long-lived, exotic particles
https://home.cern/news/news/experiments/faser-cern-approves-new-experiment-look-long-lived-exotic-particles

A kísérlet célkitűzéseit a debreceni eredményekre való hivatkozással korábban
már publikálták:
Axionlike particles at FASER: The LHC as a photon beam dump
https://journals.aps.org/prd/pdf/10.1103/PhysRevD.98.055021
--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail: kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Atomki hírek /Magyar kísérleti eredmény adta a végső indítékot a nagy hadronütköztető legújabb kísérletéhez, Király Beáta, 03/19/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page