Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium: Kóbor elektronok találkozása molekulákkal /2019-03-21 csütörtök

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium: Kóbor elektronok találkozása molekulákkal /2019-03-21 csütörtök


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium: Kóbor elektronok találkozása molekulákkal /2019-03-21 csütörtök
  • Date: Thu, 14 Mar 2019 13:03:50 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu
  • Importance: high

Atomki szeminárium: Kóbor elektronok találkozása molekulákkal
Előadó: Demes Sándor (MTA Atomki)

Időpont: 2019-03-21 csütörtök 11:00
Helyszín: MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3.
emelet)
Egyéb: Az előadás előtt 10:30-tól tea.


Kivonat:
A természetben gyakran fordulnak elő olyan folyamatok, melyek során
kisenergiás elektronok keletkeznek. Ilyen például a Föld felső légkörében
jelenlévő molekulák ionizációja a Nap sugárzásának hatására. Mesterséges,
például orvosi terápiás besugárzás esetén az elsődleges sugárnyaláb által
kiváltott folyamatoknál jelentősebb hatást is létrehozhatnak a másodlagosan
keletkező kisenergiás elektronok. Ezért fontos vizsgálni az elektron-molekula
kölcsönhatásokat, amelyek következménye lehet az elektron szóródása,
befogódása, valamint a molekula ionizációja, gerjesztése vagy szétesése.
Doktori munkám során vizsgáltam a természetben gyakran előforduló (metán,
etán), valamint az ipar számára hasznos (szén-tetrafluorid, ‎kén-hexafluorid)
molekulák kölcsönhatását elektronokkal. A számításokat összevetettük a
kísérleti eredményekkel, hogy ellenőrizzük az elmélet helyességét.


Egyéb információ:
Az előadásra az új fiatalok bemutatkozása keretében kerül sor. A közvetlenül
doktori fokozatszerzés előtt álló vagy már fokozatot szerzett fiatalok
szeminárium keretében mutatják be eddigi munkásságukat, amennyiben a
fokozatszerzés helyszíne nem az Atomki. Ezzel hatékonyabban bekerülhetnek az
intézet vérkeringésébe.


--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail: kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Atomki szeminárium: Kóbor elektronok találkozása molekulákkal /2019-03-21 csütörtök, Király Beáta, 03/14/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page