Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki intézeti habilitáció /2019-03-14 csütörtök

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki intézeti habilitáció /2019-03-14 csütörtök


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki intézeti habilitáció /2019-03-14 csütörtök
  • Date: Wed, 13 Mar 2019 14:11:43 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu
  • Importance: high

Intézeti habilitáció
Habilitál: Takáts Viktor (MTA Atomki)
Időpont: 2019-03-14 csütörtök 11:00
Helyszín: MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3.
emelet)


- Az angol nyelvű előadás címe: Low energy ion scattering spectroscopy
- A magyar nyelvű előadás címe: Felületi jelenségek vizsgálata atomi skálán


--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail: kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Atomki intézeti habilitáció /2019-03-14 csütörtök, Király Beáta, 03/13/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page