Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium: Szénhidrát biomarkerek /2019-02-14

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Atomki szeminárium: Szénhidrát biomarkerek /2019-02-14


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium: Szénhidrát biomarkerek /2019-02-14
  • Date: Fri, 8 Feb 2019 10:42:43 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Atomki szeminárium: Szénhidrát biomarkerek kutatása klinikai szövetminták
felhasználásával
Előadó: Döncző Boglárka (MTA Atomki)

Időpont: 2019-02-14 csütörtök 11:00
Helyszín: MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3.
emelet)
Egyéb: Az előadás előtt 10:30-tól tea.

Kivonat:
A szénhidrátokról alkotott elképzeléseink az elmúlt néhány évtizedben
jelentősen átértékelődtek: sokáig csak vázanyagként, energiaforrásként vagy a
nukleinsavak alkotóiként tartottuk számon őket. Mára fény derült a
szénhidrátok más fontos élettani jelentőségére is. A kórházakban rutinszerűen
készülő, formalinnal fixált, paraffinba ágyazott (FFPE) szövetmintákat eddig
főleg szövettani vizsgálatokra használták, azonban doktori tanulmányaim alatt
sikerült bizonyítanom, hogy az FFPE mintákból nyert cukorstruktúrák
alkalmasak glikomikai analízisre is. Mivel a rákos elváltozások általában
kapcsolatba hozhatók a sejtfelszíni szénhidrátprofilok (glikánok)
megváltozásával, ezért a specifikus szénhidrát-szerkezeti változások nyomon
követése új rák-biomarkerek felfedezéséhez vezethet.

Egyéb információ:
Az előadásra az új fiatalok bemutatkozása keretében kerül sor. A közvetlenül
doktori fokozatszerzés előtt álló vagy már fokozatot szerzett fiatalok
szeminárium keretében mutatják be eddigi munkásságukat, amennyiben a
fokozatszerzés helyszíne nem az Atomki. Ezzel hatékonyabban bekerülhetnek az
intézet vérkeringésébe.


--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail: kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Atomki szeminárium: Szénhidrát biomarkerek /2019-02-14, Király Beáta, 02/08/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page