Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Emlékeztető: Atomki szeminárium: Vulkanológia, kőzettan, geokronológia /2019-02-07

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Emlékeztető: Atomki szeminárium: Vulkanológia, kőzettan, geokronológia /2019-02-07


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Emlékeztető: Atomki szeminárium: Vulkanológia, kőzettan, geokronológia /2019-02-07
  • Date: Wed, 6 Feb 2019 14:24:20 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Atomki szeminárium: Vulkanológia, kőzettan, geokronológia - kutatási
irányvonalak, társadalmi kapcsolatok
Előadó: Szepesi János (MTA Atomki)

Időpont: 2019-02-07 csütörtök 11:00
Helyszín: MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3.
emelet)
Egyéb: Az előadás előtt 10:30-tól tea.

Kivonat:
A vulkáni működés okainak megértése az általa jelentett potenciális veszélyek
miatt régóta foglalkoztatja a kutatókat. A Kárpát-Pannon térségben a vulkáni
működés bár változó intenzitással, de folyamatosan aktív volt az elmúlt 20
millió év során. Kutatásaink a kőzetolvadék képződésétől kezdve a
magmakamra-folyamatokon át a felszíni vulkáni folyamatok megértésével
próbálják feltárni a működés mozgatórúgóit. A geokronológiai módszerek a
kitörések időbeliségének meghatározásához járulnak hozzá.
Bár a határainkon belül nem találunk potenciálisan aktív vulkánt, a
társadalom részéről jelentős az érdeklődés a tűzhányók világa iránt. Ezt a
közelmúltban létrehozott Kemenes vulkánpark és szintén vulkáni területen
működő két geoparkunk is alátámasztja. A tudományos eredmények így
turisztikai attrakciók segítségével találnak utat az érdeklődő közönség felé.

Egyéb információ:
Az előadásra az új fiatalok bemutatkozása keretében kerül sor. A közvetlenül
doktori fokozatszerzés előtt álló vagy már fokozatot szerzett fiatalok
szeminárium keretében mutatják be eddigi munkásságukat, amennyiben a
fokozatszerzés helyszíne nem az Atomki. Ezzel hatékonyabban bekerülhetnek az
intézet vérkeringésébe.


--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail: kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Emlékeztető: Atomki szeminárium: Vulkanológia, kőzettan, geokronológia /2019-02-07, Király Beáta, 02/06/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page