Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] HELYESBÍTÉS - Új NAT véleményezése

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] HELYESBÍTÉS - Új NAT véleményezése


Chronological Thread 
  • From: <elft AT elft.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] HELYESBÍTÉS - Új NAT véleményezése
  • Date: Tue, 25 Sep 2018 16:09:37 +0200

Kedves FIZINFO Olvasók!Tegnap délután a FIZINFO-ra kiküldött, "Új NAT véleményezése" tárgyú
levéllel kapcsolatban az alábbiakat szeretném helyesbíteni.

A 2. csatolmány ("NAT_vélemény_Tél Tamás.PDF") szerzőjének tévedésből
egyedül Tél Tamás professzor urat jelöltük meg, pedig a dokumentum
Woynarovich Ferenc professzor úrral közösen összeállított anyag.

A dokumentum a Magyar Tudományos Akadémiának készült, emiatt kérjük, hogy
előző e-mailünket hagyják figyelmen kívül.A hibáért az ELFT Elnöksége és Titkársága nevében az érintettektől elnézést
kérünk.Szíveskedjenek az alábbi levelet figyelembe venni!

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport elkészítette az új Nemzeti
alaptantervet megalapozó javaslatát, melyet az Oktatás 2030 Tanulástudományi
Kutatócsoport honlapjáról (https://www.oktatas2030.hu/) tölthetnek le.Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöksége úgy döntött, hogy internetes
fórumon gyűjti össze a fizikatanárok, fizikusok gondolatait a tervezettel
kapcsolatban.

Előzetes tájékozódás alapján a Társulat vezetőségének a NAT-tal kapcsolatos
fő javaslatai:

- kapjon a fizika +1 órát, és ezek a 9-11. osztályban 2+2+2 módon legyenek
leosztva;

- kerüljön bevezetésre a kötelező természettudományi érettségi, és ennek
tárgyalása kapcsolódjék össze a NAT-éval;

- adja meg a NAT a fakultációs tárgyak főbb vonalait is;

- a science típusú oktatás kerüljön le a napirendről, hiszen
természettudomány tanár egy sincs (fizikatanárok pedig folyamatosan
végeznek).Megkeresésünkre Juhász András (ELTE Fizikai Intézet Általános Fizika
Tanszék) vállalta, hogy megfogalmaz egy-egy gondolatébresztőt, melyet
mellékelten küldünk.A fentiekkel szeretnénk elindítani egy a megújított NAT-tal foglalkozó,
reményeink szerint széles körűvé váló szakmai diszkussziót.Kérjük, hogy véleményeiket legkésőbb 2018. szeptember 30-ig az
elft.nat AT gmail.com e-mail címre küldjék el.A közoktatásban tanító fizikatanárok számára külön kérdőív készül, amelyet
hamarosan küldünk.A vélemények beérkezését és feldolgozását követően 2018. október 19-én
(péntek) délután 14:00 órára az ELTE-n egy vitafórumot hirdetünk meg,
amelyre meghívjuk a NAT készítőit, hogy mondjanak pár szót a koncepcióról. A
fizika- és a kémiatanárok aktív részvételére is számítunk.Köszönettel:Kovács Bernadett

Eötvös Loránd Fizikai TársulatAttachment: Juhasz András_Új NAT.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] HELYESBÍTÉS - Új NAT véleményezése, elft, 09/25/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page