Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER SZFI Szeminárium, szept. 11 - Péter László

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] WIGNER SZFI Szeminárium, szept. 11 - Péter László


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: Szeminárium <seminar AT szfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER SZFI Szeminárium, szept. 11 - Péter László
  • Date: Thu, 6 Sep 2018 06:26:03 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=wigner.mta.hu
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu
  • List-archive: <http://mail.szfki.hu/pipermail/seminar/>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>

WIGNER SZFI Szeminárium

Anyagvizsgálati lehetőségek a Wigner SZFI új pásztázó elektronmikroszkópján

Péter László
MTA Wigner FK SZFI

2018. szeptember. 11, kedd, 10.00, KFKI Telephely, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

A Wigner Fizikai Kutatóközpont oszlopos tagja a HunQuTech konzorciumnak, amely a Nemzeti Kvantumtechnológiai Program keretében végez koordinált kutatásokat a kvantuminformatika számos területén. A projekt anyagtudományi szakágainak működését elősegítendő, a projekt tervei között szerepelt egy pásztázó elektronmikroszkóp beszerzése a projekt 1. évében. A berendezés megvásárlásához szükséges közbeszerzési eljárás sikeres lezárását és a szerződéskötést követően került sor 2018 júliusában egy TESCAN MIRA3 típusú pásztázó elektronmikroszkóp installálására.

Az előadás célja a pásztázó elektronmikroszkóp megismertetése annak érdekében, hogy az beépülhessen a mindennapi anyagtudományi kutatómunkába. Emiatt nagy hangsúlyt kap majd a berendezés üzemeltetésének háttere és a berendezéshez való hozzáférés tervezett, részben már kialakított rendszere. Az elektronmikroszkópia általános vonásainak rövid, közérthető ismertetésén túl szó lesz a már működő berendezés különféle detektorainak sajátságairól és az azok által nyerhető információk jellegéről, továbbá a mikroszkópban vizsgálható mintákról. Kitekintésként ismertetjük a berendezés későbbi bővítési lehetőségeit.

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu  • [Fizinfo] [Seminar] WIGNER SZFI Szeminárium, szept. 11 - Péter László, Szeminárium koordinátor, 09/06/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page