Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ICYS2018

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ICYS2018


Chronological Thread 
  • From: Zsuzsa Rajkovits <rajzsu AT caesar.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ICYS2018
  • Date: Fri, 27 Apr 2018 11:38:56 +0200

*Tíz éremmel*tértek haza Belgrádból a magyar diákok, a 2018. április 19 és 25 között megrendezett *25. jubileumi International Conference of Young Scientists*, ICYS (Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája) tanulmányi versenyről.

A *matematikából, fizikából, informatikából*, *környezet- és élettudományokból* meghirdetett, *angol nyelven* folyó versenyen, a */7 szekcióban/* */29 országból/* jött középiskolás diákok előadásában */192 prezentáció/* hangzott el. A diákok teljesítményét nemzetközi zsűri minősítette, s éremmel és oklevéllel jutalmazták őket.

Az*/ICYS2018 /*rendezvényén részvevő magyar csapat eredménye:*//*

*/Fizika szekció:/*

*Stiga ViktóriaIII. díj, bronzérem*(Budapest, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, 11.o.)

*Nagy Dániel//III. díj, bronzérem*(Budapest, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, 12.o.)

*/Környezettudomány szekció:/*

*Csigi Gergely//II. díj, ezüstérem*(Gödöllő, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, 12.o.)

*Kalászi Aliz**//II. díj, ezüstérem *(Kisvárda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, 11.o.)

*Rappay Bence//III. díj, bronzérem*(Szekszárd, I. Béla Gimnázium Kollégium és Általános Iskola, 12.o.)

Az idei évtől kezdődően a diákok az előadásokat kötelezően poszter formájában is feldogozták, amit nemzetközi zsűri, rövid szóbeli bemutatással együtt értékelt. A bemutatott posztereket 30 díjjal jutalmazták, amelyből */5 érmet /*szereztünk, diákjaink mindegyike megkapta a *„Best poster”* feliratú érmet is.

A diákok a pályamunkával az iskolájukban illetve különböző kutatóhelyeken készültek. Az előadások és a poszterek az ELTE Anyagfizikai Tanszékén */Dr. Rajkovits Zsuzsanna/* ny. egyetemi docens (ELTE Fizikai Intézet),*/Kirchkeszner Csaba, /*PhD hallgató//(ELTE, Kémiai Intézet) és */Bényei Éva, /*orvostanhallgató (SOTE)*//*közreműködésével, többnapos foglalkozások során öltöttek olyan formát, amellyel diákjaink a nemzetközi versenyen sikeresen szerepelhettek. A szakterületektől független sikeres szereplés bizonyítja, hogy munkájuk talán nem volt hiábavaló.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page