Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium /2018-04-19 csütörtök 11:00

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium /2018-04-19 csütörtök 11:00


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium /2018-04-19 csütörtök 11:00
  • Date: Mon, 9 Apr 2018 11:27:11 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Szeminárium: Egy hosszan szunnyadó vulkán kitörési kronológiája cirkon
(U-Th)/He koradatok alapján
Előadó: MOLNÁR Kata (MTA Atomki)

Időpont: 2018-04-19 csütörtök 11:00
Az előadás előtt 10:30-tól tea.

Helyszín: MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3.
emelet)
Megjegyzés: Amennyiben a közönség soraiban lesz külföldi kolléga, az előadás
angolul hangzik el.

Kivonat
A székelyföldi Csomád vulkán kitörési történetének meghatározása állt doktori
kutatásom fókuszában. A kombinált U-Th-Pb és (U-Th)/He módszerrel kapott
korok alapján elmondható, hogy félmillió éves szunnyadó időszakot követően,
~1 millió évvel ezelőtt újult fel a területen a vulkáni működés, ekkor
alakult ki az első csomádi jelleget mutató lávadóm. Kisebb szünetekkel
követték egymást a kitörések ~1 millió és 300 ezer év között, ekkor épültek
fel a területen található kis térfogatú, szatellit lávadómok. Ezt követően a
kitörési ráta megnövekedett és felépült a központi lávadóm komplexum kb.
150-100 ezer évvel ezelőtt. A kitörések utolsó szakasza (kb. 55-30 ezer évvel
ezelőtt) megváltozott jelleget mutat, uralkodóvá váltak a robbanásos
kitörések, amelyek kialakították a vulkán jellegzetes iker-kráterét, valamint
a terület ma is látható képét.

További információ (MTA hírei): Cirkonkristályok nyomán derült ki, hogy
százezer év után is aktívvá válhat egy szunnyadó vulkán
http://mta.hu/tudomany_hirei/cirkonkristalyok-nyoman-derult-ki-hogy-szazezer-ev-utan-is-aktivve-valhat-egy-szunnyado-vulkan-108499

Egyéb információ
Az előadásra az új fiatalok bemutatkozása keretében kerül sor.
A közvetlenül doktori fokozatszerzés előtt álló vagy már fokozatot szerzett
fiatalok szeminárium keretében mutatják be eddigi munkásságukat, amennyiben a
fokozatszerzés helyszíne nem az Atomki. Ezzel hatékonyabban bekerülhetnek az
intézet vérkeringésébe.


--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail:
kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Atomki szeminárium /2018-04-19 csütörtök 11:00, Király Beáta, 04/09/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page