Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2018 Programja (Szöveges változat)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2018 Programja (Szöveges változat)


Chronological Thread 
  • From: Andras Csordas <csordas AT tristan.elte.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2018 Programja (Szöveges változat)
  • Date: Wed, 4 Apr 2018 13:25:47 +0200

Kedves Kollégák!

Mellékelten küldjük a Statisztikus Fizikai Nap Programját, melyet

2018 április 6.-án, pénteken tartunk az MTA Székház Kistermében 10.00 és
17.00
között.

Várjuk az érdeklődő kollégákat!

A program letölthető innen is:
http://www.phys.unideb.hu/sfn/sites/default/files/statfiznap_program_2018_v01.pdf

Üdvözlettel:

Csordás András Kun Ferenc
az MTA Stat. Fiz. az ELFT Stat. Fiz.
Bizottság Elnöke Szakcsoport Elnöke

Palla Gergely, Vattay Gábor
az MTA Stat. Fiz. az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tsz.
Bizottság Titkára tanszékvezetője

======================================================================
Statisztikus Fizikai Nap - 2018
2018. április 6. MTA Székház, Kisterem, Budapest, Széchenyi István tér 9
======================================================================
Program

10.00-10.05 Megnyitó

10.05-10.55 Ünnepi rövid előadások Geszti Tamás és Kondor Imre tiszteletére
(I. rész)
Az ünnepelteket köszöntik: Pázmándy Ferenc (videó), Janecskó Balázs (videó),
Czakó Ferenc, Cserti József, Paffka Szilárd, Derényi Imre

10.55-11.05 Szünet

11.05-12.00 Ünnepi rövid előadások Geszti Tamás és Kondor Imre tiszteletére
(II. rész)
Az ünnepelteket köszöntik: Varga-Haszonits István, Vicsek Tamás, Papp Gábor


12.00-13.30 Ebédszünet

13.30-13.45 Szalay Szilárd (MTA Wigner FK)
Permutációszimmetrikus korreláció és összefonódás

13.45-14.00 Zimborás Zoltán (MTA Wigner FK)
Összefonódási negativitás rendezetlen rendszerekben

14.00-14.15 Kucska Nóra Petra (Debreceni Egyetem, Fizikai Intézet)
Egzakt eredmények spin-pálya kölcsönhatás jelenlétében erősen korrelált, 2D
itineráns rendszerekre

14.15-14.30 Barcza Gergely (MTA Wigner FK SZFI)
Optikai fononok kölcsönható elektronok dimerizált láncában

14.30-14.40 Szünet


14.40-14.55 Plaszkó Noel László (ELTE TTK KRFT)
Pi-Josephson átmenet nemegyensúlyi rendszerekben

14.55-15.10 Kovács Róbert (MTA Wigner FK RMI)
Ritka gázok modelljei: kinetikus és kontinuum elmélet

15.10-14.25 Ván Péter (MTA Wigner FK és BME GPK)
Extenzivitás, additivitás és a fekete lyukak negatív hőkapacitása

15.25-15.40 Ódor Géza (MTA EK MFA)
Griffiths fazis vegtelen dimenzios, nem hierarchikus, modularis halozatokban

15.40-15.50 Szünet

15.50-16.05 Bíró Tamás Sándor (MTA Wigner FK RMI)
H-tétel részletes egyensúly nélkül

16.05-16.20 Czégel Dániel (MTA Ökológiai Kutatóintézet)
Általánosított entrópiák és nemlineáris Fokker-Planck egyenletek kapcsolata

16.20-16.35 Király Balázs (BME TTK Elméleti Fizika Tanszék)
Az entrópia is vezethet társadalmi csapdához

16.35-16.50 Jánosi Imre Miklós (ELTE TTK KRFT)
A magányos villámok statisztikája: létezik-e "derült égből" villámcsapás?


16.50-16.55 Zárszó  • [Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2018 Programja (Szöveges változat), Andras Csordas, 04/04/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page