Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER SZFI Szeminárium, jan 30, 10h - Veres Tamás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] WIGNER SZFI Szeminárium, jan 30, 10h - Veres Tamás


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER SZFI Szeminárium, jan 30, 10h - Veres Tamás
  • Date: Thu, 25 Jan 2018 11:52:57 +0100
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu
  • List-archive: <http://mail.szfki.hu/pipermail/seminar/>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>

*WIGNER SZFI Szeminárium*
Neutronoptikai célú fém vékonyrétegek vizsgálata (PhD
házivédés)

*Veres Tamás*
MTA Wigner FK SZFI

2018. január 30, kedd, 10.00, KFKI Telephely, I. épület 1. emeleti
Tanácsterem

Témavezető: Cser László, Bottyán László
Házi bírálók: Deák László (Wigner RMI), Wacha András (TTK, Anyag- és
Környezetkémiai Intézet)
A tézisfüzet elérhető az alábbi internetes helyen:
https://mydrive.kfki.hu/f/911bfc4d2a/

A több száz, vagy több ezer rétegből álló neutron szupertükör
rétegrendszerekkel nagy reflektivitás érhető el a homogén anyagok teljes
visszaverődési határszöge felett is, aminek komoly gyakorlati jelentősége
van. PhD munkám során ilyen Ni(Mo)-Ti rétegrendszerek határfelületeinek
életlenségét, érdességét, illetve e mennyiségek rétegbeli és másolódási
korrelációját vizsgáltam kísérleti (spekuláris és offspekuláris röntgen- és
neutronreflektometriai), valamint elméleti módszerekkel.

Periodikus Ni(Mo)-Ti multirétegekben a Ni-Ti és Ti-Ni határfelületek
életlenségét különbözőnek találtam spekuláris méréseim alapján. A
periodikus mintákon mért offspekuláris röntgenszórás (rezonáns diffúz)
csúcsainak élessége a határfelületi érdesség hosszátávú másolódását
bizonyítja. A másolódási korrelációs hosszra kinematikus közelítésben alsó
becslést adtam. Neutron szupertükrök offspekuláris neutronszórásából a
Distorted Wave Born Approximation (DWBA) alkalmazásával meghatároztam a
határfelületi érdesség korrelációs paramétereit. A mért szórási képben és a
DWBA módszerrel számolt szórási térképben megjelenő platókat, illetve
nagyobb intenzitású területeket a beeső vagy a spekulárisan visszavert
neutronok különböző rendű rezonáns szóródásaként sikerült értelmeznem, a
vizsgált szögtartományokban a méréseimmel megnyugtató összhangban.
Numerikusan tanulmányoztam a különféle algoritmusok szerint tervezett
neutron szupertükrök reflektivitásának érzékenységét a határfelületi
érdességre, illetve a tervezett rétegvastagságoktól való véletlenszerű
eltérésekre. Megmértem szerves szennyeződéssel borított szupertükrök
reflektivitását és Monte-Carlo számítással meghatároztam a szennyeződés
neutronvezetésre gyakorolt hatását.

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu


  • [Fizinfo] [Seminar] WIGNER SZFI Szeminárium, jan 30, 10h - Veres Tamás, Janos Asboth, 01/25/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page