Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Nemes-Incze Péter előadása a BME-n

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Nemes-Incze Péter előadása a BME-n


Chronological Thread 
  • From: Miklós Werner <wernermiklos AT gmail.com>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Nemes-Incze Péter előadása a BME-n
  • Date: Thu, 2 Nov 2017 10:31:51 +0100
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

A BME-MTA Egzotikus Kvantumfázisok csoport következő szemináriuma:

*Nemes-Incze Péter (MTA-EK)*
"Kvantumpötty grafénben: hogyan ragadjunk meg egy Dirac elektront pásztázó
alagútmikroszkóp segítségével"

*Időpont és helyszín:*
2017. november 6. 14:15
BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriumi szobája (F épület, 3. lépcsőház,
magasföldszint)

*Kivonat:*
"Az előadásomban egy alternatív megoldást mutatok be Dirac-elektronok
kvantumpöttybe zárására. Egy hexagonális bórnitrid hordozón fekvő grafén
kristályt mágneses térbe helyezve, lehetséges tiltott sávot nyitni az
elektron állapotokban, ez megakadályozza a Klein alagutazást. Ebben az
esetben egy pásztázó alagútmikroszkóp tűjének az elektrosztatikus
potenciálja segítségével kontrolláltan lokalizálhatóak a grafén
töltéshordozói. Az ilyen módon kialakított „él-mentes” kvantumpöttyök
egyrészecske szinttávolsága 4-10 meV, „völgy felhasadása” 3 meV, valamint
az elektrosztatikus energia 10 meV. A kvantumpötty kialakulásának
mechanizmusa, valamint az egyrészecske szinttávolságai kvantitatívan
reprodukálhatóak szoros kötésű közelítésben. Kihasználva az STM tű
mozgathatóságát, bemutatom miként használható egy ilyen kvantumpötty a
minta lokális potenciál fluktuációinak térképezésére. Továbbá, hogy ezáltal
milyen lehetőségek nyílnak meg grafén kvantumbitek kialakításában.

N.M. Freitag, L.A. Chizhova, P. Nemes-Incze, C.R. Woods, R. V. Gorbachev,
Y. Cao, A.K. Geim, K.S. Novoselov, J. Burgdörfer, F. Libisch, and M.
Morgenstern, Nano Lett. 16, 5798 (2016).

N. M. Freitag et al., Tunable giant valley splitting in edge-free graphene
quantum dots on boron nitride. arXiv (2017) (available at
http://arxiv.org/abs/1708.09170)."

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A szemináriumsorozat további programja:
http://physics.bme.hu/seminar_eqp?language=en

Üdvözlettel,
Werner Miklós Antal


  • [Fizinfo] Nemes-Incze Péter előadása a BME-n, Miklós Werner, 11/02/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page