Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Zawadowski Alfréd

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Zawadowski Alfréd


Chronological Thread 
  • From: Gabor Takacs <takacsg AT eik.bme.hu>
  • To: ELFT levezőlista (fizinfo) <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Zawadowski Alfréd
  • Date: Wed, 9 Aug 2017 09:31:34 +0200

ELHUNYT ZAWADOWSKI ALFRÉD

Életének 82. évében, augusztus 5-én elhunyt Zawadowski Alfréd, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja, a nemzetközi hírű tudós, a Műegyetem
Fizikai Intézetének egykori igazgatója, a BME Elméleti Fizika
Tanszékének professzor emeritusa.

Zawadowski Alfréd, Frédi halálával a magyar fizika egyik
legkiemelkedőbb, a világon mindenütt ismert és elismert, iskolateremtő
alakja távozott közülünk. Az ő tevékenysége alapozta meg a modern hazai
szilárdtestfizikai kutatást és oktatást. Új kutatási irányokat jelölt
ki, több fizikus generációt nevelt fel, és indított el a tudományos
pályán. A BME-n nemzetközi szintű oktató-kutató központot hozott létre;
az általa kezdeményezett kutatási területeken kiemelkedő kísérleti és
elméleti eredmények születnek. Munkásságát egyebek mellett Akadémiai
Díjjal, Állami Díjjal, és Széchenyi-díjjal, illetve Humboldt-díjjal
ismerték el. Példamutató személyisége, a jó ügyekért való kiállása
meghatározó eleme volt a hazai tudományos közéletnek.

Zawadowski Frédi halála súlyos veszteség a tudomány, a magyar fizikus
közösség, és a BME számára. Gyászolja minden munkatársa, tanítványa és
barátja.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature




Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page