Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Cser László búcsúztatása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Cser László búcsúztatása


Chronological Thread 
  • From: Füzi János <fuzi.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: bnc-list AT lists.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu, intezetek AT mail.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Cser László búcsúztatása
  • Date: Tue, 25 Jul 2017 08:24:04 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu


Kedves Kollégák!
Cser Lászlóra emlékezve tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont saját halottjának tekinti. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. augusztus 9-én 13:30-kor lesz a Kerepesi Temető szóróparcellájánál (Budapest VIII. Fiumei út 16). A szertartásra a KFKI főportától különjárati busz indul 12.30-kor.
Füzi János
Wigner FK SZFI
Neutronspektroszkópiai Osztály

Attachment: Cser Laszlo gyaszjelentes 17jul24.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] Cser László búcsúztatása, Füzi János, 07/25/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page