Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: tcsaba <tcsaba AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma
  • Date: Sun, 28 May 2017 21:37:18 +0200

M E G H Í V Ó - I N V I T A T I O N

Seminar Series of the Department of Theoretical Physics at the
Budapest University of Technology and Economics


Stippinger Marcell

(Budapesti Műszaki Egyetem, Elméleti Fizika Tanszék)

Kollektív letörési jelenségek számítógépes vizsgálata

PhD házi védés

A kollektív letörési jelenségek statisztikus fizikai eszközökkel történő elemzése egyre fontosabb szerepet tölt be a krízishelyzetek hirtelen kialakulásának megértésében. Előadásomban bemutatom az egymástól kölcsönösen függő infrastrukturális hálózatok modelljét (Buldyrev, 2010), és az ilyen rendszerek által hordozott rendszerszintű kockázatot. Az ezekben a hálózatokban létrejövő letörési jelenségek hibrid fázisátalakulásként foghatóak fel, melyeket egyszerre jellemez a rendparaméter ugrásszerű változása és kritikus skálázás. Bevezetem a fázisátalakulásra jellemző kritikus exponenseket, és számítógépes szimulációval meghatározom értéküket. Ezután leírom a hálózatok között lavinaszerűen terjedő meghibásodásokat és az ezeket jellemző kritikus exponenseket. Kapcsolatot teremtek az exponensek előbb bevezetett két családja között, és kitekintést adok a kölcsönösen függő hálózatok általánosabb modelljeire.


Időpont: 2017. június 2. péntek, 10:15
Helyszín: BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék,
Budafoki út 8. F-épület, III lépcsőház, szemináriumi szoba


  • [Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma, tcsaba, 05/28/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page