Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME Nukleáris Technikai Intézet szemináriuma - Tőkési Károly (MTA Atomki)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME Nukleáris Technikai Intézet szemináriuma - Tőkési Károly (MTA Atomki)


Chronological Thread 
  • From: Kis Dániel Péter <kis AT reak.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] BME Nukleáris Technikai Intézet szemináriuma - Tőkési Károly (MTA Atomki)
  • Date: Fri, 19 May 2017 10:29:58 +0200

Tisztelettel meghívjuk

Tőkési Károly (MTA Atomki): /Atomi ütközések klasszikusan - Nyaláb emissziós spektroszkópiai hatáskeresztmetszetek modellezése/

című előadására!

Időpont: 2017.05.24. szerda, 13:00-14:00

Helyszín: 1111 Műegyetem rakpart 9, R épület 2. emelet, 213-as terem (praktikusan a D épület felől közelíthető meg)

Absztrakt:

Előadásomban a klasszikus pályájú Monte Carlo (Classical Trajectory Monte Carlo, CTMC) módszert fogom bemutatni olyan ütközési folyamatok hatáskeresztmetszeteinek a tanulmányozására, melyek a nyaláb emissziós spektroszkópiai kísérletek kapcsán merülhetnek fel. A CTMC módszer az ütközésben résztvevő részecskékre vonatkozó klasszikus mozgásegyenletek numerikus megoldásán alapszik. Numerikusan a klasszikus egyenletek tetszőleges számú részecskére kívánt pontossággal megoldhatók. A részecskeszámnak csak a számítógép nagysága, sebessége szab határt. Természetesen ilyen módon az ütközés kvantumos (hullám) jellege csak bizonyos modellfeltevésekkel vehető figyelembe.Megmutatom, hogy a módszer egyszerűsége ellenére is igen hatékony és pontosan képes leírni a különböző folyamatok (gerjesztés, ionizáció, töltéscsere) hatáskeresztmetszeteit.

Üdvözlettel,

Kis Dániel Péter  • [Fizinfo] BME Nukleáris Technikai Intézet szemináriuma - Tőkési Károly (MTA Atomki), Kis Dániel Péter, 05/19/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page