Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ETTEst 2017/3 - Dávid Gyula: Relativisztikus dinamika és a nyugalmi tömeg változása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ETTEst 2017/3 - Dávid Gyula: Relativisztikus dinamika és a nyugalmi tömeg változása


Chronological Thread 
  • From: György Szondy <gyorgy.szondy AT gmail.com>
  • To: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ETTEst 2017/3 - Dávid Gyula: Relativisztikus dinamika és a nyugalmi tömeg változása
  • Date: Mon, 6 Mar 2017 09:51:34 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

Tisztelt Fizinfo olvasók!

Az Egyesület a Tudomány és Technológia egységéért *2017. március 16*-án
csütörtökön, *18:00*-tól újabb érdekes témával jelentkezik.
Helyszín:
*​BME*, D ép. 224-es terem


*Dávid Gyula* (ELTE Fizikai Intézet) "*Relativisztikus dinamika és a
nyugalmi tömeg változása*" címmel tart nekünk előadást, az alábbi
témakörben:

*A relativisztikus energia és a tömeg közti kapcsolatot leíró E=mc^2 képlet
valószínűleg a fizika legismertebb formulája, amit a laikusok is gyakran
emlegetnek. Ennek ellenére a relativisztikus dinamika alapfogalmai (tömeg,
energia, impulzus, erő) kapcsán még a legújabb tankönyvekben is számos
téves interpretáció, olykor matematikailag téves állítás található.*

*Az előadásban megpróbálok rendet rakni a témában nyüzsgő félreértések
között. Egyben kovariáns Lagrange-formalizmus alapján bemutatom a
(speciális és általános) relativisztikus dinamika szisztematikus
kiépítését, valamint alkalmazását speciális erőhatások eseteire. Rámutatok
a különböző skalármezős elméletek matematikai ekvivalenciájára.*

*A tárgyalás vezérelve a Novobátzky Károly által 1950-ben felismert
jelenség: a mezők által kifejtett erőhatás általános esetben megváltoztatja
az objektumok (nyugalminak nevezett) tömegét. Ez a mechanizmus rejlik a
2013-ban Nobel-díjjal jutalmazott, ám a kvantummezőelmélet nyelvén
megfogalmazott Higgs-effektus mögött is ("a Higgs-mező ad tömeget a
részecskéknek"). Végül megvizsgálom azt a kérdést, létezik-e a mechanika
alaptörvényeinek olyan klasszikus (azaz nemrelativisztikus) megfogalmazása,
amely kompatibilis a speciális relativitáselmélettel (annak analógiájaként,
ahogy a Maxwell-egyenletek már 15 évvel Einstein születése előtt
relativisztikusak voltak, csak erről Maxwell sem tudott... ).*
A rendezvény nyílt, ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A rendezvényhez kapcsolódó weboldal: http://ette-sust.hu/?q=ettest-
20170316-relativisztikus-dinamika-nyugalmi-tomeg-valtozasa

Üdvözlettel:
Az ETTE elnökség nevében - Szondy György


  • [Fizinfo] ETTEst 2017/3 - Dávid Gyula: Relativisztikus dinamika és a nyugalmi tömeg változása, György Szondy, 03/06/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page