Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó Dr. Janáky Csaba (SzTE) előadására, március 9., 15:00

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó Dr. Janáky Csaba (SzTE) előadására, március 9., 15:00


Chronological Thread 
  • From: Túri László <turilaszlo AT caesar.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó Dr. Janáky Csaba (SzTE) előadására, március 9., 15:00
  • Date: Thu, 2 Mar 2017 09:05:45 +0100

Tisztelt Kollégák!

Az alábbiakban küldöm a meghívót az ELTE Kémiai Intézet intézeti szemináriumára.

Az intézeti szeminárium időpontja: 2017. március 9. (csütörtök) 15:00.

Az előadás helye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a (Kémia Épület), 062-es előadóterem.

Az előadó Janáky Csaba lesz, aki a Szegedi Tudományegyetemen alakított Lendület kutatócsoportot.

Az előadás címe: (Foto)elektrokémia a napenergia hasznosításának szolgálatában

Az előadás kivonata:

Az MTA-SZTE ,,Lendület" Fotoelektrokémiai Kutatócsoportban olyan félvezetőkön alapuló összetett anyagokat vizsgálunk, amelyek hasznosíthatóak tüzelőanyagok közvetlen előállítására, szén-dioxid (CO2) napfény segítségével történő átalakításával. Célunk, hogy ezen szabályozott nanoszerkezettel rendelkező összetett anyagok tulajdonságait és viselkedését az összetétellel és az előállítási módszer szabályozásával hangoljuk.
Az előadás első részében bemutatom a fotoelektrokémiai CO2-redukció főbb elméleti és gyakorlati aspektusait, valamint azt, hogy miként lehet különböző szervetlen és szerves félvezetőket fotoelektródként alkalmazni. Ismertetem azon szerkezet-hatás összefüggéseket, amelyeket eddigi munkánk során sikerült felderítenünk, és amelyek alapján racionálisan tervezett összetett fotoelektródokat készítünk. A szerves félvezetők kapcsán az elektromosan vezető polimerekre koncentrálunk, ahol elsőként igazoltuk, hogy alkalmasak a CO2 fotoelektrokémiai redukciójára, valamint új molekulákat is előállítottunk a nagyobb hatékonyság és szelektivitás érdekében.
Ezt követően ismertetni fogom legújabb eredményeinket, ahol különféle szén nanoszerkezeteken (pl. nanocsőkötegek vagy 3D-grafén) és félvezetőkön alapuló fotoaktív hibridek szintézisét valósítottuk meg.5 Szerves és szervetlen félvezetőket egyaránt állítottunk elő szén nanoszerkezetek felületén, ezt követően vizsgáltuk aktivitásukat különböző fotoelektrokémiai folyamatokban. Feltártuk, hogy milyen hatásai vannak a szén nanoszerkezeteknek, és miként javítják a fotoelektródok hatékonyságát és stabilitását.

----------------------------------------------------------------

Üdvözlettel:

Túri László
tudományos igazgatóhelyettes
ELTE Kémiai Intézet

Attachment: IntezetiSzeminarium_Janaky_20170309.pdf
Description: Adobe PDF document
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page