Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] MEGHIVO Katz Sandor, MTA lt szekfoglalo eloadasara

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] MEGHIVO Katz Sandor, MTA lt szekfoglalo eloadasara


Chronological Thread 
  • From: Némethné Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MEGHIVO Katz Sandor, MTA lt szekfoglalo eloadasara
  • Date: Tue, 10 Jan 2017 11:19:55 +0100 (CET)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYAtisztelettel meghívja ÖntKATZ SÁNDOR

az MTA levelező tagjaAz erős kölcsönhatás vizsgálata szuperszámítógépekkel

címmel tartandó székfoglaló előadásáraAz előadás ideje: 2017. január 25. (szerda) 11.30 óra

Az előadás helyszíne: MTA Székház, Nagyterem

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet)Kivonat

Az atommagot alkotó protonok és neutronok nem elemi részecskék, azonban
alkotóik, a kvarkok és gluonok a köztük levő erős kölcsönhatás következtében
normál körülmények között nem tudnak kiszabadulni. Ez a bezárás nagy
hőmérsékleten vagy sűrűségen megszűnik és létrejön a kvark-gluon plazma. Az
erős kölcsönhatás ma ismert legpontosabb elmélete, a kvantum-színdinamika
egyértelműen leírja a kvarkok és gluonok kölcsönhatásait, az egyenletek
megoldása azonban a kölcsönhatás erőssége miatt rendkívül nehéz, sok esetben
csak nemperturbatív numerikus módszerekkel, szuperszámítógépek segítségével
lehetséges. Az egyik legsikeresebb nemperturbatív módszer a rácstérelmélet,
mely az elmúlt évtizedben eljutott arra a szintre, hogy valódi,
kozmológiailag releváns fizikai mennyiségeket tudunk kiszámítani.
Előadásomban áttekintem a kvantum-színdinamika fázisdiagramjáról az elmúlt
évtizedben elért eredményeket és kitérek ezek kozmológiai vonatkozásaira.Üdvözlettel:

Némethné Jároli Erika

a Természettudományi Titkárság vezetõje

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

TESTÜLETI TITKÁRSÁG

SECRETARIAT OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

SECRETARIAT of the Scientific Sections

H-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122


<mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>

jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu
/
<mailto:fizika AT titkarsag.mta.hu>

fizika AT titkarsag.mta.hu

Attachment: KatzSandor_lt_szekfoglalo_MEGHIVO.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] MEGHIVO Katz Sandor, MTA lt szekfoglalo eloadasara, Némethné Jároli Erika, 01/10/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page