Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fw: Fizika szakos tanári állás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fw: Fizika szakos tanári állás


Chronological Thread 
  • From: Balázs Gulácsi <gulacsi.balazs AT hotmail.com>
  • To: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Fw: Fizika szakos tanári állás
  • Date: Tue, 20 Dec 2016 13:30:45 +0000
  • Accept-language: en-US
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=hotmail.com
  • Authentication-results: lists.kfki.hu; dkim=none (message not signed) header.d=none;lists.kfki.hu; dmarc=none action=none header.from=hotmail.com;
  • Spamdiagnosticmetadata: NSPM
  • Spamdiagnosticoutput: 1:99Kedves kollégák! Megkértek az alábbi e-mail továbbítására.

Üdvözlettel: Gulácsi Balázs

________________________________
From: Petra Csosz
<petracsosz AT gmail.com>
Sent: Tuesday, December 20, 2016 2:27 PM
To:
gulacsi.balazs AT hotmail.com
Subject: Fizika szakos tanári állás

Szia Balázs!


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. *
alapján
pályázatot hirdet
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete

Fizika-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idotartama:
határozatlan ideju közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaido
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4272 Sáránd, Kossuth utca 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetoi megbízással járó lényeges feladatok:
Fizika szak tanítása, valamint egyéb, a tanári munkakörrel összefüggo
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013.
(VIII.30) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
* Foiskola, Fizika-bármely szakos tanári végzettség,
* Buntetlen eloélet
* Magyar állampolgárság
* Cselekvoképesség
Elvárt kompetenciák:
* Empátiakészség, együttmuködés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
* Szakmai önéletrajz
* 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
* A pályázó szakmai végzettségét igazoló dokumentumok
* nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a beküldött
anyagának a pályázattal összefüggo kezeléséhez
A munkakör betölthetoségének idopontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követoen azonnal betöltheto.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dézsi András nyújt, a
06-30/246 2475 vagy a 06-52/567-225 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
* Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Derecske Tankerülete címére történo megküldésével (4150 Püspökladány, Rákóczi
utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplo
azonosító számot: KLIK/083/701/2016 , valamint a munkakör megnevezését:
Fizika-bármely szakos tanár. * Postai úton, a pályázatnak a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete címére történo
megküldésével (4130 Derecske, Rákóczi út 10. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplo azonosító számot:
KLIK/083/701/2016, valamint a munkakör megnevezését: Fizika-bármely szakos
tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idopontja: 2016. december 16.
A pályázati kiírás közzétevoje a Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Foigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.


  • [Fizinfo] Fw: Fizika szakos tanári állás, Balázs Gulácsi, 12/20/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page