Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Tanszéki szeminárium, ELTE Anyagfizikai Tsz.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Tanszéki szeminárium, ELTE Anyagfizikai Tsz.


Chronological Thread 
  • From: Zsolt Kovacs <kovacszs AT caesar.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tanszéki szeminárium, ELTE Anyagfizikai Tsz.
  • Date: Thu, 8 Dec 2016 14:50:22 +0100

ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék TANSZÉKI SZEMINÁRIUM 2016. december 13., kedd, 8:30-kor ELTE, Pázmány Péter sétány 1/A alatti épületében, 4.52 (Sas Elemér) teremben Tanszéki TDK munkák bemutatása:Nagy Péter (témavezetők: Jenei Péter, Gubicza Jenő): Nagynyomású csavarással tömörített ultrafinom szemcsés alumínium mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai Ugi Dávid (témavezető: Ispánovity Péter Dusán): Zn egykristály mikromechanikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata Windisch Márk (témavezető: Dankházi Zoltán): Ionbombázás által Si(100) felületén kialakult hullámosság vizsgálata Minden érdeklődőt szívesen várunk. A szemeszter szemináriumainak programja megtalálható a http://metal.elte.hu honlapon a Szemináriumok címszó alatt Kovács Zsolt
  • [Fizinfo] Tanszéki szeminárium, ELTE Anyagfizikai Tsz., Zsolt Kovacs, 12/08/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page