Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Részecskefizikai Diákműhely 2017.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Részecskefizikai Diákműhely 2017.


Chronological Thread 
  • From: Jancsó Gábor <jancso.gabor AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Részecskefizikai Diákműhely 2017.
  • Date: Tue, 22 Nov 2016 17:00:55 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu


Kérjük a T. Olvasót, hogy hívják fel tanár ismerőseik
figyelmét az alábbi rendezvényre!

*** Kutató leszek egy napra! ***


2017 tavaszán immár 13-dik alkalommal kerül megrendezésre a középiskolás diákok számára szervezett Nemzetközi Részecskefizikai Diákműhely. Az esemény rendezői a Nemzetközi Részecskefizikai Ismeretterjesztő Csoport (IPPOG/CERN) és a résztvevő országok egyetemei/kutatóintézetei. A rendezvények keretében több tucat ország több-száz egyeteme és kutatóintézete fogad egy-egy napra sok ezer 16-18 éves középiskolás diákot, hogy megismertessék őket a modern részecskefizika legújabb eredményeivel.

A foglalkozás egy egész napot vesz igénybe. A tanulók délelőtt részecskefizikáról szóló bevezető előadásokat hallgatnak, majd megtekintik az intézmény egy jellemző kísérleti berendezését. Délután kétfős csoportokban a CERN Nagy Hadron Ütköztető (LHC) egyik kísérletében (CMS) mért nagyenergiájú proton-proton ütközések számítógépen megjelenített adataiban a "nobel díjas részecskék" (W,Z és a Higgs bozonok) jeleit keresik. Mérési eredményeiket internetes videokonferencián értékelik és hasonlítják össze az adott napon szereplő 5-6 ország diákjaival, ugyanúgy, mint a nagy nemzetközi tudományos együttműködesek kutatói. A napot egy érdekes kvíz játékkal zárjuk.

A hazai események színhelyei a budapesti MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (WFK, korábbi nevén MTA KFKI RMKI), a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete. Intézményenként 20-20, iskolánként 2-2 diákot tudunk fogadni. A diákok kiválasztását a jelentkező iskolák tanáraira bízzuk. Érdeklődő, aktív gyerekeket várunk, részecskefizikai előismeretek nem szükségesek. Tanár kollégákat is szeretettel várunk!

A jelentkezéseket kérjük a rendezők e-mail címére elküldeni, azokat a beérkezés sorrendje szerint fogadjuk el.

További információkat a helyi honlapokon találnak.

A jelentkezéshez küldjék el:
1. az iskola pontos megnevezése!
2. a beküldő tanár neve és e-mail címe!
3. a tanulók nevei és e-mail címei!
(a részvételi sorrend megjelölésével!)

A rendezvények időpontjait, a szervezők e-mail címeit az alábbiakban találják:

*** Budapest: 2017. március 29.
Jancsó Gábor: jancso.gabor(kukac)wigner.mta.hu
http://www.rmki.kfki.hu/~jancso/Reszecskefizikai_Diakmuhely_Wigner_FK/

*** Debrecen: 2017. március 10.
Ujvári Balázs: balazs.ujvari(kukac)science.unideb.hu

A rendezvény szervezői nevében:
Jancsó Gábor, Ujvári Balázs

  • [Fizinfo] Részecskefizikai Diákműhely 2017., Jancsó Gábor, 11/22/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page