Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 11 Nov 2016 10:00:10 +0100

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2016. november 16.
szerda, 11 óra

Vanyó József

Eszterházy Károly Egyetem

"Lyukas rendszerek kiszökési dinamikája növekvő lyuk esetén"


Az előadásban egy lyukas kaotikus rendszert és annak viselkedését
mutatjuk be. A modell megalkotásának és vizsgálatának motivációja a
bolygókeletkezés azon fázisa, amikor a formálódó bolygó tömege már
olyan nagy, hogy az képes a rendszerben kaotikusan mozgó törmelék
részecskéket befogni. A befogott törmelék növeli a bolygó tömegét, és
ezáltal kiterjeszti a bolygó azon régióját, ahonnan az részecskéket
tud befogni. Ezen jelenség kvalitatív megértéséhez egy
modellrendszert alkottunk.

A kaotikus modellrendszer alapja a standard leképezés, amelyen egy
lyukat vágtunk. A lyuk mérete növekszik, ahogy az lenyeli a
rendszerben mozgó részecskéket, könnyítve ezzel a még bent lévő
részecskék későbbi kilépését. A standard leképezés lehetőséget ad
arra, hogy tanulmányozzuk a kilépési dinamikát nem csak teljesen
hiperbolikus eseteben, hanem KAM-szigetek jelenlétében is. A
numerikus eredmények mellett, teljesen hiperbolikus esetben a
kilépési dinamikát analitikus formulával is le tudtuk írni.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #


  • [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium, StatFizSzeminar, 11/11/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page