Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MEGHIVO Szollosi Janos az MTA levelezo tagja szekfoglalo eloadasara

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MEGHIVO Szollosi Janos az MTA levelezo tagja szekfoglalo eloadasara


Chronological Thread 
  • From: Némethné Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MEGHIVO Szollosi Janos az MTA levelezo tagja szekfoglalo eloadasara
  • Date: Thu, 29 Sep 2016 16:08:09 +0200 (CEST)

Elnézést, a melléklet csatolom.From: Némethné Jároli Erika
[mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu]
Sent: Thursday, September 29, 2016 4:04 PM
To:
fizinfo AT lists.kfki.hu
Subject: MEGHIVO Szollosi Janos az MTA levelezo tagja szekfoglalo eloadasaraTisztelt Fizinfo Olvasók!Felhívom figyelmüketSzöllősi János: Molekuláris kölcsönhatások és a sejtműködés: Utam a
biofizikától a tumorok immunterápiájáig

székfoglaló előadásáraIdőpont: 2016. október 11., 13:00 óra

Helyszín: MTA Székház, Nagyterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Szervező: MTA Biológiai Tudományok OsztályaRövid kivonat:

A sejtet a környezetétől elválasztó sejtmembrán kulcsszerepet játszik a
sejtek egészséges működésének fenntartásában és a környezettel való
kommunikációban. A sejtmembránon keresztüli jelátvitel első lépéseinek
vizsgálatára Szöllősi János és kutatócsoportja a Förster (fluoreszcencia)
rezonancia energia transzfer (FRET) jelenségét felhasználva új képalkotó és
áramlási citometriás módszereket fejlesztett ki, melyek segítségével a
sejtfelszíni fehérjék eloszlása időben is nyomon követhető. Az új kísérleti
megközelítések lehetővé tették a membránfehérjék dinamikus mintázatai
összetételének és funkcióinak vizsgálatát. Eredményeik alapján egy új
membránmodellt dolgoztak ki, amely a membrán dinamikus rendezettségét
hangsúlyozva módosította a korábban elfogadott Singer-Nicolson
membránmodellt. Ezeket a vizsgálatokat a kutatócsoport először az
immunsejtek sejtfelszínén található molekulákra – mint az MHC, tetraspan és
interleukin receptor molekulák – alkalmazta.

A csoport későbbi kutatásai során az epidermális növekedési faktor
receptorcsalád tagjainak (ErbB1-4) sejtfelszíni topográfiáját,
konformációját, és jelátviteli mechanizmusát tanulmányozta. Eredményeik
szerint a daganatsejtek áttétképző képessége szoros korrelációt mutat az
ErbB2 fehérje homoasszociációjának mértékével a tumoros sejtvonalakon.
Megállapították, hogy a molekuláris asszociáción túl nagyméretű, akár 1000
ErbB2 molekulát is tartalmazó asszociátumok, klaszterek találhatók emlőtumor
sejteken. Ezzel a megfigyeléssel megdöntötték azt a paradigmát, hogy az
alapvetően monomer ErbB molekulák csak megfelelő ligandumok kötődését
követően asszociálódnak. Megfigyelték, hogy az ErbB2 molekula klaszterek
méretének különböző stimulációk (heregulin, EGF, antitest) hatására
bekövetkező változása szorosan korrelál a receptorok tirozinkináz
aktivitásával. Kimutatták, hogy ErbB2 támadáspontú, monoklonális antitest
(trastuzumab) kezeléssel szemben rezisztens tumor sejtek esetén a kötőszövet
− sejt interakciók kialakításában résztvevő molekulák (pl. MUC-4,
β1-integrin, CD44) fontos szerepet játszanak a rezisztencia kialakulásában.

Az ErbB2 specificikus antitestek alkalmazása mellett a sejtterápia
lehetőségét is vizsgálták. Nemzetközi kollaborációban, átprogramozott, ErbB2
ellenes kiméra antigén receptort tartalmazó T sejteket (CAR-T sejtek) hoztak
létre és ezeket a sejteket használták fel az emlőtumor sejtek
elpusztítására. Eredményeik szerint a trastuzumab-ra alapozott CAR-ral
felszerelt T sejtek a trastuzumab rezisztens tumor sejteket is hatékonyan
elpusztítják. A módszer klinikai alkalmazhatósága igen nagy jelentőséggel
bír.

Üdvözlettel: Jároli ErikaNémethné Jároli Erika

a Természettudományi Titkárság vezetõjeMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

TESTÜLETI TITKÁRSÁGSECRETARIAT OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

SECRETARIAT of the Scientific SectionsH-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122

Attachment: Szekfoglalo_Szollosi_Janos_20161011_Meghivo.pdf
Description: Adobe PDF document
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page