Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 16 Sep 2016 10:00:09 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2016. szeptember 21.
szerda, 11 óra

Barankai Norbert

MTA--ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport,
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

"A Dirac-egyenlet pozitivitás-tartása"


Kétdimenziós téridőben a valós együtthatójú Dirac-egyenlet pozitív megoldásai
előállnak az ún. perzisztens véletlen bolyongás skálázási limeszeként. Ez
lehetőséget ad az egyenlet sztochasztikus szimulációjára: fenti véletlen
bolyongás úgy szimulálja a Dirac-egyenletet, mint az egyszerű véletlen
bolyongás
a diffúziós egyenletet. Hogy a Dirac-egyenletet magasabb dimenzióban
kapcsolatba
hozható-e egy sztochasztikus rácsmodell kontinuum limeszével, régóta nyitott
probléma. Az előadásban felvázolom a kérdés történetét, majd bebizonyítom,
hogy
a valós együtthatójú Dirac-egyenlet az 1+1 dimenzión kívül nem képes
valószínűségi mérték időfejlődését leírni.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #


  • [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium, StatFizSzeminar, 09/16/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page