Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] ELTE "Atomoktól a csillagokig" előadássorozat - A sötét anyag nyomában - Dávid Gyulával

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] ELTE "Atomoktól a csillagokig" előadássorozat - A sötét anyag nyomában - Dávid Gyulával


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <level AT tepi.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ELTE "Atomoktól a csillagokig" előadássorozat - A sötét anyag nyomában - Dávid Gyulával
  • Date: Wed, 7 Sep 2016 18:23:05 +0200


Dávid Gyula előadásával megkezdődik őszi közvetítési sorozatunk!


www.galileowebcast.hu

Szeptember 8-án, csütörtökön 17 órától:

Dávid Gyula (ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék):
A sötét anyag nyomában
(ELTE "Atomoktól a csillagokig" előadássorozat)

A csillagászok már a 20. század harmincas éveiben gyanították, hogy az általunk látott (csillagokba, bolygókba, gáz- és porfelhőkbe tömörült) anyagon kívül még másfajta, nem látható, "sötét" vagy "láthatatlan" anyag is lehet az Univerzumban. Az ezredforduló körül végzett precíziós méréssorozatok aztán megállapították, hogy ez a sötét anyag kb. ötször nagyobb tömeget képvisel, mint a látható anyag. (Ezen felül egy másik, még rejtélyesebb, a sötét anyagnál kb. háromszor nagyobb mennyiségű anyagfajta, az ún. "sötét energia" avagy "kvintesszencia" is jelen van.) Az általános relativitáselmélet által megjósolt gravitációs lencsehatás felhasználásával később sikerült feltérképezni a galaxisok és galaxishalmazok körül tömörülő sötét anyag eloszlását, mintegy lefényképezni a láthatatlan anyagot.

De vajon miből is van ez a titokzatos sötét anyag, milyen objektumok (megalapozott gyanúnk szerint: még ismeretlen elemi részecskék) alkotják, és miért láthatatlan? Gravitációs hatásán kívül vajon milyen kölcsönhatásokra léphet a közönséges, "világító" anyaggal? Hogyan kell kiegészíteni az ismert elemi részecskéket sikeresen leíró részecskefizikai Standard Modellt, hogy a sötét anyag ismeretlen alkotóelemeiről is számot tudjon adni? Hogyan befolyásolja a sötét anyag jelenléte a kozmikus méretű fizikai folyamatokat, pl. a galaxisok kialakulását vagy az Univerzum tágulásának folyamatát? A Standard Modell utolsó hiányzó részecskéjét, a Higgs-bozont néhány éve megtaláló kísérleti részecskefizikusok most a sötét anyag feltételezett részecskéi (pl. a szuperszimmetria elmélete által megjósolt újfajta részecskék) nyomába eredtek. Az utóbbi két év néhány bíztató eredményt hozott ebben a kutatási irányban. Az előadáson a csillagászati bizonyítékok és az elméleti feltételezések mellett a legfrissebb hírekről is beszámolunk.

Bevezetőt mond: Surján Péter, az ELTE TTK dékánja és Groma István, az ELTE TTK Fizikai Intézetének igazgatója.

Az előadás helyszíne: az ELTE TTK lágymányosi északi tömbjében (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), az Eötvös teremben (földszint 0.83 terem). A teremhez további bejárati lehetőség: az 1. emelet 1.67-es vagy 1.68-as ajtón.

Az előadássorozat honlapja: http://atomcsill.elte.hu/


  • [Fizinfo] ELTE "Atomoktól a csillagokig" előadássorozat - A sötét anyag nyomában - Dávid Gyulával, Tepliczky István, 09/07/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page