Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] MEGHIVO Kamaras Katalin az MTA rendes tagja szekfoglalo eloadasara

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] MEGHIVO Kamaras Katalin az MTA rendes tagja szekfoglalo eloadasara


Chronological Thread 
  • From: Némethné Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MEGHIVO Kamaras Katalin az MTA rendes tagja szekfoglalo eloadasara
  • Date: Tue, 6 Sep 2016 12:12:11 +0200 (CEST)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYAtisztelettel meghívja ÖntKAMARÁS KATALIN

az MTA rendes tagjaKomplex szénszerkezetek spektroszkópiai jellemzése

címmel tartandó székfoglaló előadásáraAz előadás ideje: 2016. szeptember 28. (szerda) 11.30 óra

Az előadás helyszíne: MTA Székház, Felolvasóterem

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)Rövid kivonat:

Az anyagtudomány fejlődésének egyik igen gyorsan fejlődő ága az új, tisztán
szénből álló szerkezetek előállítása és fejlesztése. A fullerénekből, szén
nanocsövekből és grafénből kiindulva, számos olyan anyag jelent meg, amelyek
nemcsak lehetséges alkalmazásuk okán jelentősek, hanem izgalmas, új fizikát
is képviselnek. A fémes vagy szupravezető fulleridsók az elektronkorrelációk
szép példáját mutatják, a szén nanocsövek belsejében pedig megfigyelhetők
tisztán egydimenziós jelenségek és kémiai reakciók. Ezekben az
anyagcsaládokban közös, hogy az őket alkotó komplex rendszerek belső
dinamikája nem hanyagolható el, a molekuláris szabadsági fokokat is
figyelembe kell venni. Ezek jellemzésének és követésének fontos kísérleti
eszköze az optikai spektroszkópa, amivel az elektronok és az atomtörzsek
dinamikája egyaránt felderíthető. A spektroszkópiai eredmények
értelmezéséhez ugyanakkor szükség van modern szerkezetkutatási vizsgálatokra
is, elsősorban korszerű mikroszkópiai módszerekkel. Előadásomban azt mutatom
be, hogy a molekulaspektroszkópia és a szilárdtestfizika eszköztárának
együttes alkalmazásával hogyan írhatók le ezek az érdekes új anyagok, és az
így nyert ismeretek alapján hogyan optimalizálhatók a kívánt tulajdonságok.Üdvözlettel:

Némethné Jároli Erika

a Természettudományi Titkárság vezetõje

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

TESTÜLETI TITKÁRSÁG

SECRETARIAT OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

SECRETARIAT of the Scientific Sections

H-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122


<mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>

jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu
/
<mailto:fizika AT titkarsag.mta.hu>

fizika AT titkarsag.mta.hu

Attachment: KamarasKatalin_rt_szekfoglalo_MEGHIVO.pdf
Description: Adobe PDF document
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page