Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] Wigner FK SZFI szeminárium: Himics László

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] Wigner FK SZFI szeminárium: Himics László


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] Wigner FK SZFI szeminárium: Himics László
  • Date: Sat, 27 Aug 2016 11:39:47 +0200
  • List-archive: <http://mail.szfki.hu/pipermail/seminar/>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>

WIGNER SZFI SZEMINÁRIUMHimics László

(Wigner FK SZFI)
"Lumineszcencia centrumok kialakítása és spektrális jellemzése
nanogyémántban (PhD házivédés)"

Időpont: 2016. augusztus 30. (kedd) 10:00 (1 óra)
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem
Összefoglaló:

A nanoméretű gyémánt kristályokban található, illetve kialakítható fényt
emittáló hibahelyek tulajdonságainak megismerése és optimalizálása napjaink
egyik legintenzívebben kutatott területe. A nagy érdeklődést az alkalmazási
lehetőségek sokszínűsége, valamint olyan perspektivikus eszközök
motiválják, melyek jelentős áttörést hozhatnak többek között a kvantum
informatika (qubit), az információtitkosítás, vagy a sejtszintű
nyomkövetés, továbbá a képalkotás területein.

A doktori munkám során két különböző lumineszcencia centrum, nevezetesen az
N3 (három nitrogén atom egy szénvakancia körül) és SiV (szilícium-vakancia)
centrumok kialakításával és spektrális tulajdonságaiknak a vizsgálatával
foglalkoztam. Míg az előbbi esetében a centrum létrehozása utólagosan, két
különböző ionimplantálási technika (plazmaimmerziós ionimplantáció,
fókuszált ionnyalábos kezelés) és komplex hőkezelési eljárás alkalmazásával
történt 12 nm átlagos szemcseméretű, robbantásos módszerrel előállított
gyémánt nanokristályokban, addig utóbbinál a hibahelyeket MW CVD módszerrel
történő rétegleválasztással, a nanokristályok növekedése során alakítottuk
ki.

Az N3 centrum kialakítására irányuló kísérleteknél az ionimplantálás és a
hőkezelések által okozott kötésszerkezeti változásokat Raman
spektroszkópiával, míg a centrum kialakulásának folyamatát és az emissziós
tulajdonságok változását lumineszcencia spektroszkópiával követtem nyomon.
Emellett, a különböző implantációs paraméterek alkalmazása során bejutatott
nitrogén atomok és a kialakított szénvakanciák mélységi eloszlásának
meghatározása céljából SRIM számolásokat végeztem.

A SiV centrum vizsgálata során, elsősorban, a hibahely környezetének a
spektrális tulajdonságokra való hatását tanulmányoztam különböző
paraméterek mellett növesztett nanogyémánt vékonyrétegekben. Az eltérő
szerkezettel rendelkező, SiV centrumokat tartalmazó vékonyrétegeket
pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokkal és Raman szórási mérésekkel
jellemeztem, míg a centrumok spektrális tulajdonságait a fotolumineszcencia
spektrumokból határoztam meg.

Előadásomban a fentiekben részletezett vizsgálatok eredményeit foglalom
össze.

*Részletes információ:* http://www.szfki.hu/seminar
Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu


  • [Fizinfo] [Seminar] Wigner FK SZFI szeminárium: Himics László, Janos Asboth, 08/27/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page