Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma, 20016, 05 24

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma, 20016, 05 24


Chronological Thread 
  • From: Csete Maria <mcsete AT physx.u-szeged.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma, 20016, 05 24
  • Date: Mon, 23 May 2016 09:10:51 +0200 (CEST)


Tisztelt Fizinfo Olvasók,

alábbiakban küldöm korrigált időponttal a meghívót,
elnézést kérek, a dátum egy régebbi levélből maradt benne.

Tisztelettel,
Csete Mária

Meghívó

SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

El?adó:
Nagymihály Roland Sándor,
ELI-ALPS, Nagyintenzitású Lézer Csoport

Cím: Út a néhány ciklusos, nagy csúcs- és átlagteljesítmény?,
CEP-stabil lézerimpulzusok fe.

Id?pont: 2016. 05. 24 (kedd), 14-15 h

Helyszín: SZTE TTIK, Ketskeméty-tanterem,
Szeged, Tisza Lajos körút. 84-86.

Absztrakt:
Az ultranagy csúcsintenzitású lézerimpulzusok generálására napjainkban a Ti:Sa alapú rendszerek jelentik a legmegbízhatóbb megoldást. Az er?sítés során fellép? spektrális besz?külés, illetve az er?sít? közeg h?tése azonban a jelenlegi 100 TW, illetve PW csúcsteljesítmény? lézerrendszerekben 30 fs-ra limitálja az elérhet? legrövidebb impulzusid?t, míg 1-10 Hz-re az ismétlési frekvenciát. Emellett számos kísérlet megköveteli az impulzusok fázistulajdonságainak pontos ismeretét és stabilizálását is, amely újabb követelményeket állít az er?sít? rendszerek h?mérsékleti és mechanikai stabilitására vonatkozóan. Az említett technológiai határok kiterjesztésére vonatkozó, Ti:Sa alapú rendszerek közeli jöv?ben meghatározó fejlesztéseivel kapcsolatos új eredmények kerülnek az el?adás keretein belül bemutatásra.


Minden érdekl?d?t szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminarium-koordinator


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma, 20016, 05 24, Csete Maria, 05/23/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page