Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 04 26

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 04 26


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 04 26
  • Date: Sun, 24 Apr 2016 22:56:10 +0200


Meghívó

SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

Előadó:
Dr. Erdélyi Miklós, egyetemi adjunktus,
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Cím: Multimodális optikai nanoszkópia:
fejlesztések és alkalmazási lehetőségek.

Időpont: 2016. 04. 26 (kedd), 14-15 h

Helyszín: SZTE TTIK, Ketskeméty-tanterem,
Szeged, Tisza Lajos körút. 84-86.

Absztrakt:
Az optikai mikroszkópiai módszerek térbeli feloldását az alkalmazott fény diffrakciója limitálja, ami a látható tartományban a > 250nm-nél nagyobb struktúrák leképezését teszi csak lehetővé. Az elmúlt években számos szuperrezolúciós módszert (STORM, STED, SIM) javasoltak és fejlesztettek ki a fluoreszcens mikroszkópok térbeli feloldásának javítására.
Az előadás a lokalizációs elven működő technikákra (STORM, PALM, dSTORM) fókuszál. Az elméleti háttér mellett a Szegeden működő rendszer fejlesztése és alkalmazása során összegyűlt kísérleti tapasztalatok kerülnek bemutatásra.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminarium-koordinator
----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 04 26, mcsete, 04/24/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page