Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] gyászhír

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] gyászhír


Chronological Thread 
  • From: Tibor Lakatos <tiborlakatos32 AT gmail.com>
  • To: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] gyászhír
  • Date: Mon, 28 Mar 2016 23:13:15 +0200
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kara Biofizikai Intézetének
igazgatója , Nyitrai Miklós professzor úr szíves engedelmével és kérésére
teszem közzé az alábbiakat:

*"In memoriam Prof. Dr. Tigyi József akadémikus (1926-2016)*A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Biofizikai
Intézete mély megrendüléssel tudatja, hogy Dr. Tigyi József akadémikus
születésének 90. évfordulóján, türelemmel viselt hosszú betegséget
követően, 2016. március 19-én elhunyt.Tigyi Professzor Úr Kaposvárott született 1926. március 19.-én,
középiskolai tanulmányait is ebben a városban, a Somssich Pál Gimnáziumban
végezte. Végig osztályelső volt és kiváló tornász. 1944-ben felvették a
Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karára, ahol 1950-ben avatták orvossá. Azonnal
az egyetem - a különválás után a Pécsi Orvostudományi Egyetem - Biofizikai
Intézetének munkatársa lett. Az előd Orvosi Fizikai Intézet igazgatójának,
Ernst Jenő Professzornak hamar feltűnt a gyors észjárású fiatal medikus,
aki az egyik professzori előadáson latinul mondta el a Newton-törvényeket,
ami után szabad bejárást kapott az intézetbe. Már az első év után a
Biofizikai Intézetben kutatott Ernst Jenő irányításával. Kutatási területe
az izomműködés biofizikája és a radioaktív sugárzások biológiai hatásának
vizsgálata volt. Kitartó, céltudatos és eredményes munkája meghozta
gyümölcsét; 1954-ben már adjunktus, 1955-ben szerezte meg az
orvostudományok kandidátusa fokozatot, amelyet az 1957-es docensi kinevezés
követett. 1964-ben védte meg a biológiai tudományok doktora értekezését,
1967-ben már a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Ugyanekkor
kezdte meg tudományos rektorhelyettesi munkáját is, amelyet két cikluson át
végzett. 1971-ben lett egyetemi tanár, és ekkor vette át a Biofizikai
Intézet irányítását is. Megreformálta a tananyagot, az országban elsőként
vezette be az orvostanhallgatók kiscsoportos, személyre szabott biofizika
gyakorlati oktatását. 1973-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora lett,
amely pozíciót két cikluson keresztül töltött be. 1976-ban az MTA rendes
tagjává választották.1980-ban a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának
elnöke lett, ilyen minőségében az akadémia elnökségében is részt vett.
Tisztségét 1988-ig viselte, amikor a Magyar Tudományos Akadémia egyik
alelnökévé választották. E pozíciójában 1990-ig maradt. Emellett több éven
át a Környezet és Egészség Osztályközi Bizottság elnöke volt. 1966-ban a
londoni Királyi Orvostudományi Társaság és az Amerikai Biofizikai Társaság,
1990-ben a párizsi Európai Tudományos és Művészeti Akadémia vette fel
tagjai sorába. Akadémiai tisztségei mellett az 1971 és 1974 közötti
időszakban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Végrehajtó Bizottságának
tagja, illetve alelnöke, 1984 és 1993 között a Nemzetközi Biofizikai Unió
(IUPAB) főtitkára volt három cikluson keresztül. Több további nemzetközi
szervezetben is elnöki, főtitkári szerepet töltött be. A Magyar Biofizikai
Társaságot, amelynek egyik alapító tagja, 1969 és 1990 között vezette, majd
tiszteletbeli elnöke lett.A Biofizikai Intézetet 1991-ig, 65 éves koráig vezette. Ekkor kapott
kutatóprofesszori megbízást is, amit a 2000-ben bekövetkezett egyetemi
integráció után az egyesített Pécsi Tudományegyetemen is megtartott.
2006-ban lett Professzor Emeritus. Munkája során számos elismerésben
részesült; Akadémiai Díj, Pécs város és Bárdudvarnok díszpolgára,
Grastyán-díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje és Pro
Universitate Arany fokozat.Dr. Tigyi József akadémikus személyében tanítványai és kollégái egy
nagyszerű kutatót, oktatót és barátot veszítettek el, akinek meghatározó
szerepe volt a magyar biofizika nemzetközi elismertetésében.
Tudományszervező munkásságát mindig nagyra értékelték. Maradandó nyomot
hagyott maga után a Pécsi Orvostudományi Egyetem oktatási és gyógyító
tevékenységének modernizálásában is, amelyet a Szigeti úti elméleti tömb, a
400 ágyas klinika, valamint az országban elsőként létrehozott vidéki
akadémiai központ, a Pécsi Akadémiai Bizottság is fémjelez.Emlékét tisztelettel és kegyelettel őrizzük, munkánkat a jövőben is úgy
végezzük, hogy méltó tanítványai lehessünk.Prof. Dr. Lőrinczy Dénes és Prof. Dr. Nyitrai Miklós,

PTE ÁOK Biofizikai Intézet"


Kedves Tagtársak!

A fentiekhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Tigyi Józsefet sok szál
fűzte a Magyar Biofizikai Társaság és az ELFT közti együttműködés során
Társulatunk tagjaihoz (hadd emlékeztessek arra, hogy a két egyesület még
közös vándorgyűlést is tartott 1961-ben és 1962-ben). Emlékezzünk együtt
Tigyi Józsefre, temetés a Pécsi Köztemetőben ápr. 5-én 12 órakor lesz.

Lakatos Tibor

--

*Dr Lakatos TiborPécs*Sent with MailTrack
<https://mailtrack.io/install?source=signature&lang=en&referral=tiborlakatos32 AT gmail.com&idSignature=22>
Sent with MailTrack
<https://mailtrack.io/install?source=signature&lang=en&referral=tiborlakatos32 AT gmail.com&idSignature=22>


  • [Fizinfo] gyászhír, Tibor Lakatos, 03/28/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page