Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] finomszerkezeti állandó és fénysebesség

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] finomszerkezeti állandó és fénysebesség


Chronological Thread 
  • From: "dsarkadi" <dsarkadi AT gmail.com>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Sarkadi Dezső <dsarkadi AT gmail.com>
  • Subject: [Fizinfo] finomszerkezeti állandó és fénysebesség
  • Date: Thu, 3 Mar 2016 17:01:33 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

Csótó Attila megjegyzését szeretném egyszerűbben megvilágítani. A
finomszerkezeti állandó talán legszemléletesebb megjelenése a hidrogén atom
alapállapoti energiájának

képletében van. A hidrogén atomban a legmélyebb alapállapoti pályán az
elektron sebessége alfa * fénysebesség. Az alapállapoti (negatív) energiát a
Rydberg állandó fejezi ki,

mely -1/2 * m(elektron) * (alfa * c)^2 értékű. A hidrogén atom elektronjának
alapállapoti energiája egyértelműen meghatározott (különben nem lenne
értelme a fizika tudományának).

Itt nem vettük figyelembe a magmozgási korrekciót, de ez a lényeget nem
érinti. A Rydberg állandó itt megadott képletéből nyilvánvaló, hogy az alfa
értéke függ a tömeg

egységének (elektron tömege) megválasztásától, a fénysebesség számszerű
értékétől, ami szintén fizikailag egyértelmű, de függ a távolság, illetve az
idő egységének megválasztásától.

Ha a tömeg, illetve hosszúság és idő egységét rögzítettük, és különböző
mérések szerint az alfa értéke nem egyértelműnek adódik (pl. nagy
hibahatárral mérhető),

akkor vagy a mérésben van a hiba, vagy például az univerzum más téridő
tartományaiban a fénysebességek különböznek. Ez utóbbi lehetőség valóban
nagy gondot

okozna a jelenlegi elméleti fizikában, tehát csak végső esetben vegyük ezt
megfontolás alá. Itt megragadnám az alkalmat arra, hogy a világszerte
elfogadott SI rendszer, valószínűleg

véletlenek folytán, kitüntetett tulajdonságú. Konkrétan érdekes, hogy
(közelítő) számszerű kapcsolatok állnak fenn a finomszerkezeti állandó
értéke és az SI rendszerben kifejezett

alapvető fizikai állandók között. Ezt a jelen sorok beküldője ismerte fel
mintegy 15 éve.

Részletek:
https://www.scribd.com/doc/19639170/Q-Fizika-Aranymetszes-a-fizikaban-2015-1
0-31

Sarkadi Dezső okleveles fizikus Paks  • [Fizinfo] finomszerkezeti állandó és fénysebesség, dsarkadi, 03/03/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page