Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] álláshírdetés: MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia csoport

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] álláshírdetés: MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia csoport


Chronological Thread 
  • From: bordacs.sandor AT wigner.bme.hu
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Kezsmark <kezsmark AT mail.bme.hu>
  • Subject: [Fizinfo] álláshírdetés: MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia csoport
  • Date: Thu, 25 Feb 2016 16:43:27 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=wigner.bme.hu

Kedves Kollégák!

Szeretném felhívni figyelmüket az MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia kutatócsoport álláslehetőségére:

Az MTA-BME LENDÜLET MAGNETO-OPTIKAI SPEKTROSZKÓPIA KUTATÓCSOPORT
(http://magnetooptics.phy.bme.hu [1]) TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSI ÁLLÁSt
hirdet.
A jelentkezővel szemben támasztott elvárások: PhD fokozat fizika
tudományterületen és kísérleti kutatások iránti affinitás.
Tapasztalat optikai/spektroszkópiai mérésekben vagy mágneses anyagok
vizsgálatában előny, de nem elvárás.

Az állás 2016. március 1-től betölthető magánszférában is
versenyképes fizetéssel.

A TERVEZETT KUTATÁSI IRÁNYOK:
i) Mágneses és multiferro rendeződést mutató kristályok és
magnetoelektromos metaanyagok tulajdonságainak vizsgálata optikai
spektroszkópiával.
ii) Skyrmion kristályok vizsgálata mágneses, elektromos transzport,
diffrakciós és mikrohullámú mérésekkel.

A csoport kapcsolódó kiemelt publikációi:
I. Kézsmárki et al., NATURE MATERIALS 14, 1116 (2015).
I. Kézsmárki et al., NATURE COMMUNICATIONS 5, 3203 (2014).
S. Bordacs et al. NATURE PHYSICS 8, 734 (2012).

Érdeklődni lehet Dr. Bordács Sándornál (bordacs.sandor AT wigner.bme.hu) és Dr. Kézsmárki Istvánnál
(kezsmark AT mail.bme.hu).

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Dr. Istvan Kezsmarki
Budapest University of Technology and Economics
Department of Physics, associate prof.
MTA-BME Lendulet Magneto-optical Spectroscopy Research Group
http://magnetooptics.phy.bme.hu [2]
Tel: 36-1-4633056
Fax: 36-1-4634180
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/


Links:
------
[1] http://magnetooptics.phy.bme.hu/
[2] http://magnetooptics.phy.bme.hu


  • [Fizinfo] álláshírdetés: MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia csoport, bordacs . sandor, 02/25/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page