Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] konferencia felhivas - MAFIOK-2016

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] konferencia felhivas - MAFIOK-2016


Chronological Thread 
  • From: Hudoba, György <hudoba.gyorgy AT amk.uni-obuda.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] konferencia felhivas - MAFIOK-2016
  • Date: Wed, 17 Feb 2016 00:18:03 +0100
  • Organization: Alba Regia Egyetemi Kar, Székesfehérvár

Kedves FIZINFÓ Olvasók!

A Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók XL. Országos Konferenciáját ez évben az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, Székesfehérvárott rendezzük meg, melyre ez úttal tisztelettel meghívjuk.

A konferencia időpontja: 2016. augusztus 22-24. (hétfő, kedd, szerda)
A konferencia honlapja: http://mafiok2016.amk.uni-obuda.hu
A konferencia elektronikus címe:
mafiok2016.szfvar AT gmail.com

A rendezvény elsődleges célja annak elősegítése, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói a matematika, a fizika és az informatika korszerű és hatékony oktatásáról és kutatásáról tudományos előadások, poszter-bemutatók és személyes találkozás révén tapasztalatot cserélhessenek, valamint kapcsolatot építhessenek a környező országok magyar ajkú oktatóival.

A konferencia tervezett főbb témakörei:
- a korszerű matematika-, fizika- és informatikatanítás és tanulás új útjai és távlatai,
- oktatásfejlesztés a matematika, fizika és informatika tárgyakban,
- meglévő oktatási potenciál hatékonyabb kihasználása,
- számítógépes rendszerek a felsőoktatásban,
- a felsőoktatás alapozó tárgyainak oktatás-módszertani problémái,
- kutatási, fejlesztési eredmények,
- mesterképzésbe való bekapcsolódás gondjai és tapasztalatai,
- a duális képzés gondjai és tapasztalatai.

Jelentkezés, határidők:

Jelentkezni az on-line jelentkezési lap kitöltésével és az előadás/poszter kivonat feltöltésével lehet.
Kivonatok és cikkek beküldése: az EasyChair rendszeren keresztül történik.
Jelentkezési határidő: 2016. március 31. (csütörtök). regisztrációs díj: 20 000 Ft.
2016. május 15. (vasárnap). késői regisztrációs díj: 25 000 Ft.

További részletek a konferencia honlapján (http://mafiok2016.amk.uni-obuda.hu) találhatók.

Üdvözlettel

Hudoba György
  • [Fizinfo] konferencia felhivas - MAFIOK-2016, Hudoba , György, 02/17/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page