Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Varró a felületi plazmonokról, FÉL ÓRÁVAL KORÁBBAN!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Varró a felületi plazmonokról, FÉL ÓRÁVAL KORÁBBAN!


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT caesar.elte.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Varró a felületi plazmonokról, FÉL ÓRÁVAL KORÁBBAN!
  • Date: Thu, 19 Nov 2015 19:41:17 +0100


 
 
 
                                    MEGHÍVÓ

       az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára
 
                                  Varró Sándor
                  Wigner FK - SzFI; EELI-ALPS, Szeged
 
    Felületi plazmonokkal kiváltott nemlineáris fotoeffektus
                     és optikai felharmonikuskeltés
 
 
Elemezzük a felületi plazmonok mibenlétét, főbb tulajdonságait, és
megmutatjuk, hogy a
felületi plazmonok elektromágneses terei több nagyságrenddel nagyobbak, mint
az őket
keltő fény tere. Ezen "térnövekedés" felhasználásával mérsékelt bejövő
lézerinten-
zitásoknál vizsgálhatók jelentősen nemlineáris, "multiplazmonos" folyamatok.
Az előadásban
a fémek sokfotonos elektronemisszióra és a felharmonikuskeltésre vonatkozó
elméleti
eredményeinket ismertetjük, és kitérünk az elektron-elektron szórás felületi
plazmonok által
indukált effektív vonzásának leírására is.

Az előadás kezdete: november 24-én, kedden  kivételesen félkettőkor!
                   helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.


Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.
--
 
 


 


 


  • [Fizinfo] KRFT tea: Varró a felületi plazmonokról, FÉL ÓRÁVAL KORÁBBAN!, Geszti Tamás, 11/19/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page