Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó Prof. Jakab-Tóth Éva szemináriumára

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó Prof. Jakab-Tóth Éva szemináriumára


Chronological Thread 
  • From: SIMON Ferenc <f.simon AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó Prof. Jakab-Tóth Éva szemináriumára
  • Date: Thu, 19 Nov 2015 09:49:20 +0100 (CET)

MEGHÍVÓ

A BME Fizika Tanszék szemináriumára:

Prof. Jakab-Tóth Éva
Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS, Orléans, France

Ritkaföldfém(III)-komplexek a molekuláris képalkotásban

Időpont: 2015. november 25 (szerda) 10.00
Hely: BME, F. epulet, I. lépcsőhaz, 1. emelet, Schay terem
megközelítes: https://www.google.hu/maps/ AT 47.479918,19.0547192,19z

Rövid bemutatás:
Tóth Éva professzorasszony a mágneses rezonanciás képalkotásban (MRI) kiemelt jelentőségű kontrasztanyagok kutatásának egyik vezéralakja. A CNRS CBM intézetének igazgatója. Szemináriumának és látogatásának egyik célja, hogy a franciaországi munkáját bemutassa és esetleges új tudományos együttműködéseket tárjon fel a hasonló területen aktív hazai csoportokkal.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Üdvözlettel
Simon Ferenc

Absztrakt:

Napjainkban a ritkaföldfém(III)-komplexeket elterjedten alkalmazzák különböző képalkotó eljárások során, mint kontrasztanyagokat. Az anatómiai felvételek készítésén túl, manapság egyre inkább előtérbe kerülnek olyan ú.n. molekuláris képalkotó eljárások, amelyek során a cél biomarker molekulák, vagy molekuláris folyamatok in vivo követése a szövetekben vagy a sejtekben. Mivel minden egyes molekuláris képalkotó módszerben szükség van egy speciális ágens használatára, az utóbbi években a kémia szerepe a képalkotásban egyre nőtt.

E területen belül különös figyelmet kaptak az intelligens kontrasztanyagok, amelyek lehetővé tehetik a biológiai rendszerekben különböző fizikai-kémiai paraméterek (pH, hőmérséklet, kationok, ill. anionok koncentrációja, enzimaktivitás, stb.) valós idejű in vivo megjelen.tését. Az összes képalkotó módszer között a mágneses rezonanciás képalkotás (Magnetic Resonance Imaging, MRI) a legalkalmasabb ilyen célra. Ehhez olyan intelligens kontrasztanyagok fejlesztésére van szükség, amelyek MRI hatékonysága egy k.vánt paraméter függvényében változik. A . klasszikus ., Gd3+-alapú intelligens kontrasztanyagok mellett újabban egyre elterjedtebbek a PARACEST (Paramagnetic Chemical Exchange Saturation Transfer) MRI ágensek is. Ezek többsége szintén ritkaföldfém-ionokat tartalmaz.

Az előadás során számos olyan példa kerül majd bemutatásra a tradícionális Gd3+-alapú, ill. a PARACEST intelligens kontrasztanyagok családjából, amelyek MRI tulajdonságai az endogén fémionok (pl. Ca2+, Zn2+, stb.), vagy neurotranszmitterek (pl. glutamát) koncentrációjának, vagy egy adott enzim aktivitásának függvényében változnak.


  • [Fizinfo] Meghívó Prof. Jakab-Tóth Éva szemináriumára, SIMON Ferenc, 11/19/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page