Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Magyar fizikai helyesirasi szotar - az MTA Fizikai Tudomanyok Osztalya osztalyelnokenek levele

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Magyar fizikai helyesirasi szotar - az MTA Fizikai Tudomanyok Osztalya osztalyelnokenek levele


Chronological Thread 
  • From: Némethné Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Magyar fizikai helyesirasi szotar - az MTA Fizikai Tudomanyok Osztalya osztalyelnokenek levele
  • Date: Tue, 17 Nov 2015 12:00:16 +0100 (CET)

Kedves Kollégák!Évek óta készül kisebb-nagyobb intenzitással a Magyar fizikai
helyesírási szótár. Most került olyan állapotba, hogy érdemes a fizikusok és
fizikatanárok szélesebb közösségét is tájékoztatni erről, illetve a
segítségüket kérni.A tervezett mű három részből állna. Az első egy nyelvész által írt rövid
összefoglaló, amely kimondottan a fizikai szakszövegek írásánál
leggyakrabban felmerülő problémákra tekintettel ad vezérfonalat a
szakkifejezések helyesírásához. A második rész a IUPAP ajánlásai alapján a
fizikai mennyiségek jelölésére szokásosan használt jeleket, a fizikai
mennyiségek mértékegységeit és azok jeleit, valamint az ezzel kapcsolatos
tipográfiai ajánlásokat tartalmazza. Végül a harmadik, legterjedelmesebb
rész egy szógyűjtemény. A fizikai szakszövegekben előforduló kifejezéseket
gyűjtöttük össze, különös tekintettel a helyesírási szempontból problémás,
összetett kifejezésekre. Az utóbbi két rész a
https://doktar.titkarsag.mta.hu/helyesiras/ helyen érhető el pdf
formátumban.A fizikus és fizikatanár közösség segítségét kérem ahhoz, hogy a
problémás esetekben a magyar helyesírás általános elveivel összhangban lévő,
és ‒ bár a helyesírás nem demokratikus szavazással dől el ‒ a többség által
elfogadott írott alak kerüljön rögzítésre ebben a munkában, amely azután
iránymutató lehet mindazoknak, akik a következő években magyarul írnak a
fizikáról.Alapvetően a következő típusú megjegyzéseket várom a
solyom.jeno AT wigner.mta.hu
címre:1. Néhány fizikai mennyiség esetén a IUPAP több jelet is ajánl. Nem
gondolom, hogy ezt az ajánlást általában egy jelre kellene korlátozni.
Lehetnek azonban olyan mennyiségek, amelyeknél a magyar gyakorlatban elég
egyértelműen csak egy jel a szokásos. Amennyiben van ilyen, vagy netán a
magyarban megszokott jelölés eltér a IUPAP ajánlásától, kérem annak
jelzését.

2. A fizikai mennyiségek jeleit a szótári részben is megadtam a fizikai
mennyiség neve után. Kérem annak jelzését, ahol ez nem következetesen
történt meg.

3. A szótári részben nyilvánvalóan nem lehet teljességre törekedni. Viszont
jó lenne, ha minél több, a magyar fizikai szaknyelvben előforduló kifejezés
benne lenne, különösen azok, amelyek helyesírása problémát jelenthet. Minden
ajánlást további kifejezések felvételére szívesen fogadok.

4. A szótárba bekerülhettek helytelen, elavult, netán értelmetlen
kifejezések is, amelyeket jó lenne törölni onnan. Kérem ezek jelzését is.

5. Többszöri átnézés ellenére még mindig maradhatott bent elütés vagy
helyesírási hiba.

6. Több esetben a nyelvészek a szakmai közösségre hagyják a helyes alak
megtalálását. Ez a helyzet például a nem szót tartalmazó kifejezéseknél.
Alapesetben a nem különírandó, és csak akkor kell egybeírni, ha az így
kapott kifejezés egy új fogalmat jelöl. Ezért írjuk azt, hogy nemabeli,
nemlineáris stb, de nem folytonos, nem kommutatív stb. Bár azt írtam
korábban, hogy a helyesírás nem demokratikus szavazással dől el, az ilyen
esetekben a közösség többségének véleménye az irányadó.

7. Hasonló a helyzet a vékony réteg vagy vékonyréteg, fehér törpe vagy
fehértörpe típusú kifejezésekkel. A vékonyréteg-fizika kifejezést
természetesen így, egybe, illetve kötőjellel írjuk, de vajon többet jelent-e
a vékonyréteg, mint a vékony réteg. Mivel a fehértörpe nem mindig fehér,
talán így helyesebb, annak ellenére, hogy a vörös törpe különírandó. Ezekben
és a hasonló esetekben is döntsön a szakmai közösség.

8. Végül sok esetben a hagyományos írásmód nem pontosan fejezi ki azt, amit
kellene. Az elektromos töltés sűrűségét hagyományosan elektromos
töltéssűrűségnek írják, pedig a magyar helyesírás mozgószabályai szerint a
helyesebb és az értelmet is jobban tükröző alak az elektromostöltés-sűrűség
lenne. Olykor egyértelmű számomra, hogy mi a helyes alak, máskor vitatható
az írásmód. Az is gyakori, hogy a mozgószabályt követő alak írásképe furcsán
néz ki. Ilyen például a közeliinfravörös-spektroszkópia. A magokon mágneses
térben megfigyelhető rezonancia hagyományos írása magmágneses rezonancia,
pedig értelem szerint, a mozgószabályt is figyelembe véve,
mag-mágnesesrezonanciát kellene írni. A mágneses magrezonancia szebb
írásalakot ad, de az értelmet kevésbé tükrözi. Az ilyen kifejezéseket
általában mindkét alakban megadtam, azzal, hogy majd a fizikus közösség és a
nyelvészek véleményének a figyelembevételével kell eldönteni, hogy csak az
egyik legyen ajánlott, vagy ki-ki írja ízlése szerint a két alak
valamelyikével. Várom az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket is.Sólyom Jenő


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page