Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 30 Oct 2015 19:14:15 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2015. november 5-én, csütörtökön 11:00-kor


FÉNYES Tibor
(Atomki)

A nukleonok szerkezete - ahogyan ma látjuk


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-kor tea. Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Vázlat:
I. BEVEZETÉS
II. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
III. NUKLEONSZERKEZET pp, p anti p RUGALMAS SZÓRÁSBÓL
IV. LEPTON (l)-NUKLEON SZÓRÁS, SZERKEZETFÜGGVÉNYEK
V. MÉLYEN RUGALMATLAN SZÓRÁS (DIS) lN -> l’X,
PARTONELOSZLÁSI FÜGGVÉNYEK [PDF, f0(x,Q2), gl(x,Q2)]
VI. FÉLIG INKLÚZÍV DIS (SIDIS): lN -> l’+hadron +X,
TRANZVERZ MOMENTUM ELOSZLÁS (TMD)
VII. ep -> e' p' pi, ro, omega... REAKCIÓK,
(TMD) ÉS ÁLTALÁNOS PARTONELOSZLÁS (GPD)
VIII. DRELL -> YAN-REAKCIÓ p anti p -> l+ l- X, (GPD)
IX. HOGYAN ÁLL ÖSSZE A NUKLEONOK SPINJE?
X. A NUKLEONOK SZERKEZETE ATOMMAGOKBAN
XI. ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS


  • [Fizinfo] Atomki-szeminárium, Máté Zoltán, 10/30/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page