Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Ünnepi szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Ünnepi szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ünnepi szeminárium
  • Date: Mon, 26 Oct 2015 12:19:38 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

M E G H Í V Ó

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2015. október 29-én, CSÜTÖRTÖKÖN 11:00-kor

Csikai Gyula professzor úr
85. születésnapja alkalmából
ünnepi szemináriumot tartunk

Program:

Megnyitó: Fülöp Zsolt, az MTA Atomki igazgatója

Előadások:
Darai Judit (Debreceni Egyetem): Megnyúlt atommagok
Tárkányi Ferenc (MTA Atomki): Magreakciók hatáskeresztmetszeteinek
vizsgálata alkalmazási és alapkutatási célokra

Köszöntő: Trócsányi Zoltán, a DE Fizikai Intézet igazgatója

A szeminárium után állófogadásra kerül sor.

Kérjük, aki részt vesz a szemináriumon, legyen szíves regisztrálni október
27-ig
a
leiter AT atomki.mta.hu
e-mail címen Leiter Erzsébetnél az Atomki titkárságán.


  • [Fizinfo] Ünnepi szeminárium, Máté Zoltán, 10/26/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page