Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] allashirdetes MTA EK MFA Auger elektroszkópia és XPS fotoelektronspektroszkópia

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] allashirdetes MTA EK MFA Auger elektroszkópia és XPS fotoelektronspektroszkópia


Chronological Thread 
  • From: Pécz Béla <pecz AT mfa.kfki.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] allashirdetes MTA EK MFA Auger elektroszkópia és XPS fotoelektronspektroszkópia
  • Date: Tue, 29 Sep 2015 06:09:31 +0200
  • Organization: MTA TTK MFA

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközponta "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
Vékonyréteg-fizika Laboratórium

tudományos munkatárs (fizikus,- mérnökfizikus)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év -ig tartó közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Auger elektroszkópia és XPS fotoelektronspektroszkópia területén végzendő
tudományos kutatómunka. A mérések és kísérletek számítógépes szimulációs
támogatása. Tudományos közlemények írása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

§ PhD, fizikus - mérnökfizikus,

§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
társalgási szintű nyelvtudás,

§ Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Auger, XPS vagy SIMS mérések ismerete, vákuumfizikában való
jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, önéletrajz, a
pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal
kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pécz Béla nyújt,
a 06 1 392-2587 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest,
Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2308-2/2015 , valamint a
munkakör megnevezését: tudományos munkatárs (fizikus,- mérnökfizikus).[MB1]
<>

From: Pécz Béla
[mailto:pecz AT mfa.kfki.hu]

Sent: Thursday, July 09, 2015 6:58 AM
To:
'fizinfo AT lists.kfki.hu'
Subject: allashirdetes MTA EK MFAKedves Kollégák!Fiatal postdoc jelentkezőket várunk:

Auger elektroszkópia és XPS fotoelektronspektroszkópia területén végzendő
tudományos kutatómunkáraBővebben. http://www.energia.mta.hu/hu/content/tudomanyos-munkatars

==================================================

Dr. Béla Pécz

head of department

Thin Film PhysicsInstitute for Technical Physics and Matl. Sci.

Centre for Energy Research, Hungarian Academy of Sciences

H-1525 Budapest, POBox 49

Hungary

phone: 36-1-392-2587

fax: 36-1-392-2226

E-Mail:
pecz AT mfa.kfki.hu

http://www.mfa.kfki.hu/en/thinfilms

http://people.mfa.kfki.hu/pecz/

==================================================_____

[MB1] <>  • [Fizinfo] allashirdetes MTA EK MFA Auger elektroszkópia és XPS fotoelektronspektroszkópia, Pécz Béla, 09/29/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page