Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Grandmaster_Workshop_in_Physics

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Grandmaster_Workshop_in_Physics


Chronological Thread 
  • From: David Szaller <szallerdavid AT gmail.com>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, mfhb AT wigner.bme.hu, bme_ssplab <bme_ssplab AT googlegroups.com>, wjszk_belso AT googlegroups.com
  • Subject: [Fizinfo] Grandmaster_Workshop_in_Physics
  • Date: Thu, 23 Jul 2015 15:39:38 +0200
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

Kedves Kollégák, kedves Hallgatók,

Örömmel értesítelek benneteket, hogy 2015. szeptember 6-11. között a BME
Fizikai Intézetben rendezzük meg a következő nemzetközi diákkonferenciát:
"2nd Grandmaster PhD Workshop in Physics". A konferencia célja, hogy végzős
mester hallgatók, PhD diákok és fiatal posztdoktorok saját kutatási
eredményeiket ismertethessék tudományos közösség előtt, de fesztelen
közegben.

A konferencia részletes programját itt találjátok:
http://grandmaster.phy.bme.hu

Kérem az érdeklődő diákokat, hogy augusztus 18-ig regisztráljanak szóbeli
vagy poszter előadással! A diákelőadások szekciók szerinti beosztása ezt
követően történik. Tematikus megkötés nincs, az előző évi konferencián
egyaránt voltak elméleti és kísérleti előadások mágnesség, nanofizika,
biofizika és optika témában. Mivel a konferencia az első tanítási héten
lesz, egyeztetni fogunk az oktatókkal, hogy a konferencián való részvételt
igazolt távollétnek tekintsék. A magyar hallgatókon túl német, cseh és
osztrák egyetemekről lesznek diák résztvevők. Regisztrációs költség nincs.

A diákelőadások mellett szeptember 8-án egy egy napos iskola keretében
nemzetközileg elismert kutatók fognak plenáris előadásokat tartani a
skyrmionok fizikájáról:
http://magnetooptics.phy.bme.hu/2nd-grandmaster/program/plenary-talks/
(Arról, hogy mik azok a mágneses skyrmionok, itt találtok ízelítőt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_skyrmion.)

Kérem az oktatókat, hogy a csoportjukban/tanszékükön dolgozó diákok körében
népszerűsítsék a rendezvényt. Kérem továbbá, hogy jelezzétek, ha szekció
elnöklést tudtok vállalni.

Üdvözlettel, Kézsmárki István
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Dr. Istvan Kezsmarki
Budapest University of Technology and Economics
Department of Physics, associate prof.
MTA-BME Lendulet Magneto-optical Spectroscopy Research Group
http://magnetooptics.phy.bme.hu
Tel: 36-1-4633056
Fax: 36-1-4634180
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

--
David Szaller
Budapest University of Technology and Economics
Department of Physics, PhD student
Tel: 0036-1-4631437
Fax: 0036-1-4634180
http://magnetooptics.phy.bme.hu/szaller


  • [Fizinfo] Grandmaster_Workshop_in_Physics, David Szaller, 07/23/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page