Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] EMLÉKEZTETŐ Újabb MyDAQ pályázat fizikatanároknak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] EMLÉKEZTETŐ Újabb MyDAQ pályázat fizikatanároknak


Chronological Thread 
  • From: sukosd <sukosd AT reak.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: Erika Kun <erika.kun AT ni.com>
  • Subject: [Fizinfo] EMLÉKEZTETŐ Újabb MyDAQ pályázat fizikatanároknak
  • Date: Sat, 18 Jul 2015 12:10:50 +0200

Kedves Kollégák, Tisztelt Fizikatanárok!

Mivel a regisztráció határideje (*július 31*) közeleg, ismét felhívom a Kedves Tanár Kollégák figyelmét az alábbi pályázatra, és biztatom a tanár kollégákat a regisztrációra!

Az előző évi pályázat sikerének alapján az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a National Instruments Hungary Kft. (a továbbiakban NI
Hungary Kft) közösen pályázatot hirdet az általános- és középfokú oktatásban résztvevő fizikatanárok számára.

_*A pályázat *__*célja*_, hogy minél több iskolai kísérlet legyen úgy feldolgozva, hogy a kísérlet számítógéppel támogatott formában is
elvégezhető legyen az iskolában.

A részleteket a részletes pályázati kiírás <http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/NI-palyazat.htm> tartalmazza.

*_A pályázók köre:_*
A pályázaton magyarországi, az általános- és középfokú oktatásban tanító – vagy onnan nyugdíjba vonult – tanárok vehetnek részt, *2 diákkal **
**alkotott, 3 fős csapatban*. A pályázaton nem vehet részt a National Instruments cégcsoport bármely tagvállalatával munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.

*_Pályázati határidők_**:*
Felhívás megjelenése: *2015. május 29*. (péntek)
Regisztráció és eszközigény leadásának határideje: *2015. július 31*. (péntek) 24:00
Az eszközök kiadásának határideje: *2015. szeptember 25.* (péntek)
Pályamunkák beadási határideje: *2016. január 22.* (péntek) 24:00-ig a következő címre: erika.kun(kukac)ni.hu
Bírálati határidő: *2016. február 29*. (hétfő)
Eszközök visszaadásának határideje: A 2016. évi Fizikatanári Ankéton (várhatóan 2016 márciusában)
Díjátadó: A 2016. évi Fizikatanári Ankéton (várhatóan 2016 márciusában)

/*A regisztráció befogadásának feltételei: */
A _megjelölt határidőn belül leadott jelentkezés *Kun Erikánál <erika(kukac)ni.hu>*_
Tartalmazza _a pályázat címét_ és a tervezett kísérletek _témáját;_
- Tartalmazza a _pályázó nevét, elérhetőségét, iskolájá_t;
- Tartalmazzon egy egyoldalas _projekt tervet_;
-_Eszközigény megjelölése_. Egy pályázó csoport 1 db myDAQ eszközt igényelhet. A kérelmek elbírálását követően a pályázó oktatási intézményével (nyugdíjas pályázó esetén a pályázó által megjelölt oktatási intézménnyel) haszonkölcsön szerződést köt az NI Hungary Kft., amelynek keretében *a 2016. évi Fizikatanári Ankétig *a pályázó rendelkezésére bocsátja az igényelt eszközt, egyben az eszköz mellé a haszonkölcsön idejére biztosítja a LabView szoftver használatát. Az eszközök visszaadásának fent megjelölt határidejében a myDAQ eszközt a LabView szoftverrel együtt vissza kell adni az NI Hungary Kft-nek.
-_Mérőátalakító-igény (szenzorigény) megjelölése._ A beadott pályamunkához a MyDAQ eszköz mellett minden pályázó használhat a pályázati kiírás *PDF* <http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat/myDAQ_Palyazat.pdf> fájljának a végén található listából kiválasztott mérőátalakítókat (pl. szenzorok, kapcsolók stb.) Egy pályázó csoport többféle és több darabos mérőátalakítót is igényelhet. */Az igénylést és a darabszámot is meg kell indokolni a regisztrációs anyagban./* A szenzorokra vonatkozóan is haszonkölcsön szerződést köt az NI Hungary Kft. a pályázó oktatási intézményével. Az eszközök visszaadásának fent megjelölt határidejében a kapott szenzorokat is vissza kell adni az NI Hungary Kft-nek.
- _Felkészítő__oktatásra történő igény megjelölése_. A felkészítő oktatás a MyDAQ eszköz alkalmazására és a LabVIEW szoftver használatára terjed ki, és 2015 őszén kerül megrendezésre.

_*A pályázat díjazása*_
I. helyezett: *netto 400.000 Ft* , megoszlása: 200.000 Ft (tanár), 100.000 Ft (diák), 100.000 Ft (diák)
II. helyezett: *netto 300.000 Ft*, megoszlása: 150.000 Ft (tanár), 75.000 Ft (diák), 75.000 Ft (diák)
III. helyezett: *netto 200.000 Ft*,megoszlása: 100.000 Ft (tanár), 50.000 Ft (diák), 50.000 Ft (diák).
/*További díjak:*/
Az első 10 helyezett pályázót foglalkoztató oktatási intézmények (nyugdíjas pályázó esetén a pályázó által kedvezményezettként megjelölt
általános vagy középfokú oktatási intézmény) tárgyjutalomban(a pályázó által haszonkölcsön keretében használt eszközök és szotfver) részesülnek. A díjátadón az első három helyezettnek egy-egy 15-20 perces előadás és kísérleti bemutató keretében be kell mutatnia a munkáját. Elvárjuk, hogy az első három helyezett a pályamunkájáról egy kb. 8 oldalas, Word-ben írt összefoglaló cikket készítsen a Fizikai Szemle számára, valamint egy-egy videó bemutatót készítsen, amelyet az NI Hungary Kft. és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat terjeszthet az Interneten (a szerző nevének feltüntetésével).

Jó munkát kívánunk mindenkinek!

_*Kapcsolattartók*__*:*_
National Instruments Hungary Kft. részéről: Kun Erika <erika.kun(kukac)ni.com>
Eötvös Loránd Fizikai Társulat részéről: Dr. Sükösd Csaba elnökségi tag, <sukosd(kukac)reak.bme.hu>

Üdvözlettel,
Sükösd Csaba.


  • [Fizinfo] EMLÉKEZTETŐ Újabb MyDAQ pályázat fizikatanároknak, sukosd, 07/18/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page