Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Munkabesz�mol� -- Verebelyi Tamas, Nagy David

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Munkabesz�mol� -- Verebelyi Tamas, Nagy David


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Munkabeszmol -- Verebelyi Tamas, Nagy David
  • Date: Fri, 29 May 2015 07:15:02 +0200
  • List-archive: <https://mail.szfki.hu/pipermail/seminar>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>Munkabeszámoló

VEREBÉLYI TAMÁS (MTA Wigner FK SZFI):
"Hidrogénpárok mozgásjellemzõi fehérjék szilárd fázisában"

Idõpont: 2015. június 02. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

Munkabeszámoló

NAGY DÁVID (MTA Wigner FK SZFI):
"Nem-egyensúlyi Dicke-fázisátalakulás szubohmikus disszipációval"

Idõpont: 2015. június 02. (kedd) 10:30
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

  • [Fizinfo] Munkabeszmol -- Verebelyi Tamas, Nagy David, Szeminarium koordinator, 05/29/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page