Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Szemináriuma, május 5

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Szemináriuma, május 5


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Szemináriuma, május 5
  • Date: Fri, 01 May 2015 13:01:47 +0200

Meghívó

SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Szemináriuma

Előadó: Prof. Dr. Varró Sándor,
Wigner Fizikai Kutatóközpont,
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, Budapest
ELI-ALPS, ELI-Hu Non-profit Kft., Szeged

Cím: Nagyenergiás elektronok és extrém elektromágneses sugárzás keltése
felületeken. Az intenzív lézerfénnyel indukált közeli tér szerepe

Időpont: 2015. május 5, kedd, 12:30-13:30 h

Helyszín: SZTE TTIK, Budó Ágoston tanterem, Szeged, Dóm tér 9


Absztrakt:
A szélessávú, ultrarövid elektromágneses sugárzások (pl. attoszekundumos fényimpulzusok) keltése az intenzív lézerterek hatására (pl. gázokban, fémfelületen vagy plazmában) lejátszódó erősen nemlineáris folyamatokon alapul. Az előadásban e jelenségkörön belül a fém- vagy plazma- nanorétegekben lézerfénnyel indukált közeli terek (töltésmegosztás, oszcilláló kettősréteg, felületi plazmonok) és felületi áramok szerepét elemezzük. E közeli terek hatásának elméleti leírása több ,,rejtélyes" kisérleti eredmény kielégítő interpretálását tette lehetővé, azokban az esetekben is, amelyekben a ,,szokásos nem-perturbatív módszerek" nem vezettek eredményre. Azt is bemutatjuk, hogy az indukált relativisztikus áramok kollektív sugárzási visszahatása a beeső lézerimpulzus olyan mértékű torzulását eredményezheti, hogy pl. optikai négyszögimpulzus-sorozat és óriás kvázisztatikus sugárzási terek jelennek meg a szórt sugárzásban.

Az előadásban ismertetett újabb eredmények többsége a K 104260 számú OTKA pályázat keretében született. Az ELI-ALPS projekt részleges támogatását is köszönjük. Az ELI-ALPS projekt (GOP-1.1.1-12/B-2012-0001) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminárium-koordinator


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Szemináriuma, május 5, mcsete, 05/01/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page