Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 17 Apr 2015 10:00:30 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2015. április 22.
szerda, 11 óra

Kovács Tamás György

MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen

"Anderson átmenet a kvark-gluon plazmában"


Az erősen kölcsönható anyag magas hőmérsékletű, kvark-gluon plazma
állapotában a
kvarkokat leíró Dirac operátor egyes sajátállapotai lokalizálttá válnak. A
jelenség szoros analógiát mutat az Anderson lokalizációval. Rács-QCD
szimulációk
adatait felhasználva, véges-méret skálázás segítségével megmutattuk, hogy az
átmenet igazi fázisátalakulás, és kritikus exponense megegyezik a megfelelő
szimmetriaosztályú Anderson modellével. Az előadásban ennek az eredménynek a
hátterét fogom ismertetni a négydimenziós euklideszi térben megfogalmazott
rács-QCD statisztikus fizikai rendszerként való értelmezéséből kiindulva.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page