Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 10 Apr 2015 12:42:16 +0200

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2015. április 16., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Ujfalussy Balázs
(MTA WIGNER FK SZFI, Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály)

„Szupravezető heteroszerkezetek kvázirészecske spektruma"

Kivonatos ismertetés:
A szupravezetés jelenségét leíró elmélet, a Bardeen–Cooper–Schriffer-elmélet nehézségekbe ütközik inhomogen rendszerek tárgyalása esetén, amikor például a k hullámszám nem egy jó kvantumszám. Az ilyen rendszerek leírására használhatjuk a Bogoljubov–de Gennes-egyenleteket, amit a sűrűségfunkcionál elmélet segítségével anyagspecifikussá is tehetünk. Ebben az előadásban az elmélet egy olyan változatát mutatjuk be, amelynek a segítségével lehetővé válik szupravezető-fém többrétegek kvázirészecske spektrumának számítása. Ennek alapján azoknak a kísérleteknek a magyarázatára teszünk kísérletet, amelyekben hagyományos szupravezetők felületén nem szupravezető anyagokból növesztettek vékonyréteget.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page